Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

331 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
1 mei 2018 - 28 mei 2018
Het bericht dat de ouderbijdrage in het basis- en voortgezet onderwijs steeds hoger wordt en daardoor de ongelijkheid tussen leerlingen groeit
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
10 april 2018 - 18 april 2018
Zijinstromers die binnen een jaar hun lesbevoegdheid halen
Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
29 maart 2018 - 14 mei 2018
Het bericht 'Hoe de digitale halsband van Magister de privacy van schoolkinderen nekt'
Paul van Meenen (D66)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 maart 2018 - 28 maart 2018
Maatschappijprofielen op vwo die niet aansluiten op de universiteit
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
8 maart 2018 - 14 mei 2018
Het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de vordering van een gezakte leerling
Roelof Bisschop (SGP)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
26 januari 2018 - 27 februari 2018
De daling van het aantal leerlingen op het vmbo en mbo
Lisa Westerveld (GL)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
18 januari 2018 - 6 februari 2018
Het bericht ‘Christelijke scholen hebben geen zin in Wilhelmusplicht’
Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
21 december 2017 - 8 maart 2018
Het bericht ‘School wilde kinderen weren bij kerstdiner’
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 november 2017 - 15 december 2017
Het bericht dat op de ene school de helft van de vmbo’ers door gaat naar de havo en op de andere niemand (Herdruk)
Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
1 november 2017 - 8 december 2017
Het eindrapport van de taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ‘Gewoon goed onderwijs!’
Peter Kwint (SP), Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 oktober 2017 - 27 november 2017
Het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden
Peter Kwint (SP), Lammert van Raan (PvdD)
Jet Bussemaker (PvdA)
7 september 2017 - 18 oktober 2017
De bezetting van een islamitische middelbare school en een moskee
Farid Azarkan (DENK)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
17 juli 2017 - 25 juli 2017
Een regionaal kwalitatief, dekkend en toegankelijk aanbod van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen
Kirsten van den Hul (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
13 juli 2017 - 12 september 2017
Het bericht dat seksuele voorlichting op scholen niet voldoet
Jasper van Dijk (SP), Peter Kwint (SP)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
6 juli 2017 - 12 juli 2017
Het bezwaarschrift van een ouder, wiens dochter na het behalen van het havodiploma niet wordt toegelaten tot de vwo-opleiding op de eigen school
Peter Kwint (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
23 juni 2017 - 7 september 2017
De Inspectie van het Onderwijs (onderwijsinspectie) die geen bevoegdheid zou hebben “om toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van examens”
Kirsten van den Hul (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
15 juni 2017 - 7 september 2017
Het bericht dat de Onderwijsinspectie uitleg wil over fouten in het VWO-eindexamen Frans
Paul van Meenen (D66), Peter Kwint (SP), Eppo Bruins (CU), Lisa Westerveld (GL)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
15 juni 2017 - 10 juli 2017
Het bericht dat ‘steeds meer kinderen uitgesloten worden om de ouderbijdrage’
Kirsten van den Hul (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
2 juni 2017 - 12 juli 2017
Het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren
Harm Beertema (PVV)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
24 maart 2017 - 20 april 2017
Onbevoegde wiskundedocenten voor de klas
Peter Kwint (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)