Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1609 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 augustus 2012 - 3 september 2012
De slechte positie van werksters in Nederland
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
7 augustus 2012 - 5 september 2012
De aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
3 augustus 2012
Het voornemen om het hoofdkantoor van het Financieel Dienstencentrum (FDC) naar Utrecht te verplaatsen
Raymond Knops (CDA)
1 augustus 2012 - 6 september 2012
Het weigeren van uitkeringsgerechtigden voor een baan
Mariëtte Hamer (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
1 augustus 2012 - 6 september 2012
Een discriminerende vacature
Paul Ulenbelt (SP), Sadet Karabulut
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 juli 2012 - 7 september 2012
Het idee om CAO's 'ramadan-proof' te maken
Joram van Klaveren (PVV), Geert Wilders (PVV), Ino van den Besselaar (PVV)
Leers , Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 juli 2012 - 21 augustus 2012
Het hanteren van te lage aanbestedingstarieven per poststuk door de Nederlandse Staat waardoor de postbedrijven geen arbeidsovereenkomsten kunnen afsluiten en postbezorgers via constructies met overeenkomsten van opdracht (ovo's) onder het minimumloon blijven werken
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
17 juli 2012 - 21 augustus 2012
Een actieplan om de sterk stijgende jeugdwerkloosheid terug te dringen
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
17 juli 2012 - 24 augustus 2012
De werkloosheid onder allochtone jongeren dramatische vormen aanneemt
Geert Wilders (PVV), Léon de Jong (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Leers , Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 juli 2012 - 13 augustus 2012
De uitslag van het referendum over de cao VVT (verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties)
Linda Voortman (GL), Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
29 juni 2012 - 4 juli 2012
Algemeen verbindendverklaring van de cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgsector (VVT)
Linda Voortman (GL), Renske Leijten (SP)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
13 juni 2012 - 9 juli 2012
Nederlandse WAO’ers in Polen
Hero Brinkman (Lid-Brinkman)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
1 juni 2012 - 22 juni 2012
Het oneigenlijk gebruik van de pensioenknip
Helma Lodders (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
30 mei 2012 - 25 juni 2012
Het bericht dat 1 op de 5 werknemer flexwerker is
Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 mei 2012 - 12 juni 2012
Het bericht dat de werkloosheid sterk is toegenomen
Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 mei 2012 - 11 juni 2012
Het teruglopende aantal vacatures en opdrachten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 mei 2012 - 3 juli 2012
Het artikel “De Slavische slavencontracten” en de handel in jonge voetballers
Tjeerd van Dekken (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
9 mei 2012 - 7 juni 2012
Het bericht 'LSG-Rentray betaalt tonnen voor ontslagen'
Willie Dille (PVV)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
7 mei 2012 - 25 mei 2012
De cao gemeenteambtenaren
Paul Ulenbelt (SP)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 mei 2012 - 25 mei 2012
Het stopzetten van de voorbereidende werkzaamheden voor de Wet Werken Naar Vermogen
Sadet Karabulut
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)