Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1075 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 december 2010 - 17 januari 2011
De Tsjechische homotest
Alexander Pechtold (D66)
10 december 2010 - 4 februari 2011
Een zaak waarin een tot het christendom bekeerde familie geen asiel wordt verleend
Tofik Dibi (GL)
8 december 2010 - 26 april 2011
Een tussenoplossing voor stageproblemen voor illegale leerlingen
Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
6 december 2010 - 8 december 2010
De uitspraken van de minister voor Immigratie en Asiel dat de Grieken zelf hun asielprobleem moeten oplossen
Tofik Dibi (GL)
25 november 2010 - 1 december 2010
Het individueel beoordelen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij uitzettingen naar Irak
Sharon Gesthuizen (GL)
22 november 2010 - 1 maart 2011
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het recht op ondersteuning voor het volgen van speciaal onderwijs voor minderjarige kinderen zonder verblijfsvergunning
Hans Spekman (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
22 november 2010 - 8 december 2010
De situatie van asielzoekers in griekenland
Hans Spekman (PvdA)
18 november 2010 - 9 februari 2011
De positie van homoseksuele asielzoekers in de asielopvang in Nederland en in het Nederlandse asielbeleid
Ahmed Marcouch (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
18 november 2010 - 19 januari 2011
De eisen van inburgering in het buitenland voor de gezinshereniging van immigranten
Hans Spekman (PvdA), Martijn van Dam (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
18 november 2010 - 26 januari 2011
Een Turkse rechter die in Nederland asiel heeft aangevraagd
Kees van der Staaij (SGP)
17 november 2010 - 23 februari 2011
Het bericht dat criminele vreemdelingen met valse paspoorten moeiteloos kunnen onderduiken in Nederlandse asielzoekerscentra
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
15 november 2010 - 10 december 2010
Het uitstel van toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het Schengen-verdrag
Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Han ten Broeke (VVD)
15 november 2010 - 10 januari 2011
De status van terroristen die zich voordoen als vluchteling
Louis Bontes (PVV), André Elissen (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Wim Kortenoeven (PVV)
15 november 2010 - 26 april 2011
Kinderen die hier illegaal verblijven en geen mbo-stage kunnen lopen
Kathleen Ferrier (CDA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
15 november 2010 - 23 februari 2011
Het bericht dat criminele vreemdelingen met valse paspoorten moeiteloos kunnen onderduiken in Nederlandse asielzoekerscentra
Sietse Fritsma (PVV)
9 november 2010 - 26 januari 2011
De notitie van Amnesty International over vreemdelingenbewaring
Joël Voordewind (CU), Hans Spekman (PvdA)
9 november 2010 - 30 november 2010
De arrestatie van een journalist
Tofik Dibi (GL), Bruno Braakhuis (GL)
9 november 2010 - 26 januari 2011
Het bericht dat Nederland onverminderd de mensenrechten van illegale vreemdelingen blijft schenden
Gerard Schouw (D66)
3 november 2010 - 27 januari 2011
De legekosten voor het aanvragen voor een vervangend verblijfsdocument voor een vreemdeling
Hans Spekman (PvdA)
1 november 2010 - 25 januari 2011
De constatering dat asielzoekers slechter behandeld worden dan criminelen
Gerard Schouw (D66)