Kamervraag 2011Z09622

Roemenen met Hongaarse achtergrond die hier legaal zouden werken

Ingediend 10 mei 2011
Beantwoord 9 juni 2011 (na 30 dagen)
Indiener Paul Ulenbelt
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09622.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2789.html
1. Radio 1 journaal vrijdag 4 mei 17.00.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat een uitzendbureau in Etten-Leur Roemenen met een Hongaarse achtergrond in Nederland te werk stelt?1

  Wij hebben kennis genomen van dit bericht. Sinds het Verdrag van Trianon (1920), toen Hongarije tweederde van zijn grondgebied verloor, woont in de buurlanden van Hongarije een aanzienlijk aantal etnische Hongaren. Vanaf 1 januari 2011 hebben deze etnische Hongaren het recht om naast de nationaliteit van het land waarin zij wonen, ook het Hongaars staatsburgerschap aan te vragen. Hiervoor is het onder meer noodzakelijk dat men de Hongaarse taal machtig is en Hongaarse ouders heeft. Tot op heden hebben naar schatting (de Hongaarse overheid geeft geen officiële statistieken) enkele tienduizenden leden van de Hongaarse minderheid in Roemenië een paspoortaanvraag ingediend. De meeste aanvragen (meer dan 90%) zijn nog in behandeling.
  Het gevolg van het toekennen van de Hongaarse nationaliteit aan deze personen is dat zij toegang krijgen tot het vrije verkeer van werknemers binnen de EU. Het behoort tot de exclusieve bevoegdheid van een soevereine staat te bepalen aan wie een paspoort wordt verstrekt. Nederland ziet derhalve geen grond om de Hongaarse regering hierop aan te spreken.

 • Vraag 2
  Wat is het beleid van de Hongaarse regering om paspoorten te verstrekken aan Roemeense staatsburgers? Is er de laatste tijd een toename te zien? Hoeveel Roemenen hebben een Hongaars paspoort?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u van plan de Hongaarse regering aan te spreken op deze omzeiling van het Nederlandse beleid met betrekking tot tewerkstellingsvergunningen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09622
Volledige titel: Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over Roemenen met Hongaarse achtergrond die hier legaal zouden werken (ingezonden 10 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2789
Volledige titel: Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over Roemenen met Hongaarse achtergrond die hier legaal zouden werken (ingezonden 10 mei 2011).