Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

9577 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
30 april 2020 - 18 mei 2020
Welke bedrijven er een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Bart van Kent (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
30 april 2020
Zelfmoordpreventie ten tijde van corona
Anne Kuik (CDA), Attje Kuiken (PvdA)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
30 april 2020 - 26 mei 2020
De Hoenderloo-groep
Attje Kuiken (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
30 april 2020
Onderzoek waaruit blijkt dat verhoging van het minimumloon weinig banen kost
Lilian Marijnissen (SP), Jasper van Dijk (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
30 april 2020 - 20 mei 2020
De rol van de Karel Doorman in de Caribische Zee en de oproep van voormalig VN-chef Egeland om economische sancties tegen diverse landen, waaronder Venezuela op te heffen.
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
30 april 2020
Veilig werken in tijden van corona
Paul Smeulders (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
30 april 2020
Het rapport van de Rekenkamer ‘Digitalisering aan de grens; Cybersecurity van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol’
Martijn van Helvert (CDA), Chris van Dam (CDA)
Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
30 april 2020 - 7 mei 2020
Het niet naar behoren beantwoorden van Kamervragen
Ronald van Raak (SP)
Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
30 april 2020
De berichten ‘Regio wil hulp minister bij ziekenhuissoap’ en ‘Nieuwe aflevering in ziekenhuissoap: vertrouwen opgezegd in Raad van Toezicht’
John Kerstens (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
30 april 2020 - 20 mei 2020
Mogelijke bezuinigingen
Lilian Marijnissen (SP), Mahir Alkaya (SP)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
29 april 2020
Het optreden van China.
Lilianne Ploumen (PvdA), Bram van Ojik (GL)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
29 april 2020
De nadere uitwerking van de NOW-regeling waaruit blijkt dat een horecaondernemer niet 10 procent van de loonkosten zelf moet doorbetalen maar ruim 35 procent
Bart van Kent (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
29 april 2020
Het bericht dat het kabinet met miljarden komt voor KLM.
Lammert van Raan (PvdD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
29 april 2020
De brandbrief van 150 ngo’s van over de hele wereld om de onderhandelingen over visserijsubsidies bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tijdelijk te pauzeren
Frank Futselaar (SP), Mahir Alkaya (SP)
Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
28 april 2020
Het bericht ‘Parlement, maak een einde aan deze uitzonderingstoestand’
Nevin Özütok (GL), Kathalijne Buitenweg (GL)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
28 april 2020 - 25 mei 2020
Onderzoek met apen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19
Frank Wassenberg (PvdD)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
28 april 2020
De fusieperikelen tussen het streekziekenhuis SKB en het Slingeland ziekenhuis
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
28 april 2020 - 15 mei 2020
Het bericht dat de VN waarschuwt voor een hongerpandemie
Isabelle Diks (GL)
Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
28 april 2020
De Kamerbrief 'Uitbreiding doelgroep Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers'
Mustafa Amhaouch (CDA), Hilde Palland (CDA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 april 2020
De berichtgeving dat de politie en het OM steken laten vallen bij het afdwingen van het nakomen van door de rechter vastgestelde omgangsregelingen.
Michiel van Nispen (SP), Vera Bergkamp (D66), Niels van den Berge (GL)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)