Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

945 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
26 september 2011 - 13 oktober 2011
Het besluit van de gemeente Den Haag om Turkse inburgeringsweigeraars hun boetes kwijt te schelden
Martijn van Dam (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
22 september 2011 - 10 oktober 2011
De strafbaarstelling van illegaliteit
Gerard Schouw (D66), Tofik Dibi (GL)
19 september 2011 - 27 september 2011
Misstanden rond het functioneren van de bestuursvoorzitter van het COA
Sietse Fritsma (PVV)
19 september 2011 - 27 september 2011
Het bericht 'Onrust bij organisatie asielopvang'
Gerard Schouw (D66)
16 september 2011 - 2 november 2011
Het onderzoek op basis waarvan een project voor ex-ama's is beëindigd
Sharon Gesthuizen (SP), Hans Spekman (PvdA), Joël Voordewind (CU), Gerard Schouw (D66), Tofik Dibi (GL)
8 september 2011 - 14 september 2011
De steun van overige lidstaten voor de kabinetsplannen om EU-regelgeving op het gebied van asiel en immigratie te wijzigen
Sharon Gesthuizen (SP), Tofik Dibi (GL), Hans Spekman (PvdA)
8 september 2011 - 17 oktober 2011
De uitspraak van het lid Wilders (PVV) dat een immigratiedaling van 50 procent zal plaatsvinden
Gerard Schouw (D66), Sharon Gesthuizen (SP), Hans Spekman (PvdA), Joël Voordewind (CU)
8 september 2011 - 28 oktober 2011
De onterechte afwijzing van asielverzoeken van homoseksuele asielzoekers
Tofik Dibi (GL), Ineke van Gent (GL)
8 september 2011 - 2 november 2011
De berichten dat botonderzoek bij jonge asielzoekers niet voldoet
Sharon Gesthuizen (SP)
1 september 2011 - 11 oktober 2011
Barrières bij het inhuren van kennismigranten
Gerard Schouw (D66), Kees Verhoeven (D66)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
26 augustus 2011 - 14 oktober 2011
Het bericht dat de Turkse moslimextremist E. in Nederland asiel heeft aangevraagd
Raymond Knops (CDA), Coşkun Çörüz (CDA)
22 augustus 2011 - 16 september 2011
Een verblijfsstatus en het recht op kinderbijslag
Raymond Knops (CDA), Eddy van Hijum (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
12 augustus 2011 - 30 september 2011
De eventuele uitzetting van een Iraanse vrouw en haar twee kinderen
Sharon Gesthuizen (SP), Kees van der Staaij (SGP), Hans Spekman (PvdA), Joël Voordewind (CU)
11 augustus 2011 - 30 september 2011
De open brief van de Afghaanse ambassadeur over het uitzetten van Afghaanse vreemdelingen
Hans Spekman (PvdA)
11 augustus 2011 - 19 september 2011
De gevolgen van de omvorming van de asielzoekerscentra in Katwijk, Venlo en Gilze tot een opvanglocatie voor gezinnen van vreemdelingen
Hans Spekman (PvdA)
18 juli 2011 - 7 september 2011
Het bericht dat het reisverbod voor Filippijnse au pairs wordt omzeild
Khadija Arib (PvdA)
18 juli 2011 - 6 september 2011
Het extreem lang verblijf van een Servisch gezin met kinderen in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel
Hans Spekman (PvdA)
18 juli 2011 - 7 september 2011
De brief van negentien gemeenten over het gedwongen moeten stoppen met het opvangen van ex-ama’s
Hans Spekman (PvdA)
4 juli 2011 - 11 augustus 2011
De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het terugsturen van uitgeprocedeerde vreemdelingen naar Somalië te gevaarlijk is
Hans Spekman (PvdA)
30 juni 2011 - 11 juli 2011
De voorgenomen verhoging van de leges voor reguliere verblijfsvergunningen en de gevolgen daarvan voor kwetsbare groepen en de Nederlandse kenniseconomie
Tanja Jadnanansing (PvdA), Hans Spekman (PvdA)