Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

352 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
9 november 2023 - 31 januari 2024
Het niet uitvoeren van de aangenomen motie ontheffing zerp-emissiezone
Wybren van Haga (BVNL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
19 september 2023 - 9 oktober 2023
De brandbrief van de provincie Overijssel inzake de onverwachtse bijstelling van SDE++-basistarieven voor monomestvergisting
Chris Stoffer (SGP)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
19 september 2023 - 9 oktober 2023
Het Universiteit van Amsterdam (UvA)-rapport inzake stikstofdepositie
Caroline van der Plas (BBB), Roelof Bisschop (SGP)
van der Ch. Wal-Zeggelink
5 september 2023 - 26 oktober 2023
Het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
30 augustus 2023 - 28 september 2023
Het bericht ‘Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken’
Roelof Bisschop (SGP), Derk Boswijk (CDA)
van der Ch. Wal-Zeggelink
23 augustus 2023 - 6 september 2023
Het bericht 'Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken: 'Het is ons levenswerk, maar er is geen uitweg''
Thom van Campen (VVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
16 augustus 2023 - 5 september 2023
Tenminste 259 PAS melders die niet worden gelegaliseerd
Pieter Omtzigt (Omtzigt), Caroline van der Plas (BBB)
van der Ch. Wal-Zeggelink
16 augustus 2023 - 11 september 2023
De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)  door de luchtvaart
Lammert van Raan (PvdD)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
28 juli 2023 - 12 oktober 2023
Het artikel ‘Yara tekent voor 1,5 megaton CO2-reductie in 2030’
Joris Thijssen (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
13 juli 2023 - 5 september 2023
Het artikel ‘Zeven boeren op Schiermonnikoog hebben een deel van hun koeien weggedaan, en lopen zo op de troepen vooruit’
Caroline van der Plas (BBB)
van der Ch. Wal-Zeggelink
4 juli 2023 - 14 september 2023
Het bericht ‘Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten’
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
30 juni 2023 - 28 augustus 2023
De aangehouden motie Eppink en Koerhuis over in overleg met de sector de omvang en samenstelling van een structureel fonds voor het verduurzamen van de luchtvaart bepalen.
Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
21 juni 2023 - 17 juli 2023
Vertraging in de groenstaalplannen van Tata steel
Kiki Hagen (D66), Raoul Boucke (D66)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
19 juni 2023 - 4 september 2023
De stikstofuitstoot van Schiphol
Pieter Omtzigt (Omtzigt), Caroline van der Plas (BBB), Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch), Roelof Bisschop (SGP)
van der Ch. Wal-Zeggelink
6 juni 2023 - 6 september 2023
De berichten 'Miljardenschade door chemische uitstoot Shell en industrie in Rotterdamse haven' en 'Duizenden doden, ieder jaar opnieuw: dit kost de chemische industrie in de Rotterdamse haven'
Bouchallikh
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
24 mei 2023 - 27 juni 2023
Naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen klimaatpaus Timmermans
Wybren van Haga (BVNL)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
24 mei 2023 - 28 augustus 2023
'Ede bedenkt eigen regeling om boerenbedrijven uit te laten breiden: ‘Boeren perspectief bieden’'
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink
22 mei 2023 - 4 september 2023
De Engbertsdijksvenen
Caroline van der Plas (BBB)
van der Ch. Wal-Zeggelink
12 mei 2023 - 21 juni 2023
De publicatie van het onderzoek van Investico en EenVandaag in het bericht 'Een groenstrook is niet genoeg'
Bouchallikh
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
11 mei 2023 - 13 juni 2023
Methaanemissies in Turkmenistan
Henri Bontenbal (CDA), Derk Boswijk (CDA)
Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA), Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)