Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

2531 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
21 januari 2020 - 13 februari 2020
Het artikel ‘Onderzoek: in één schep Noord-Hollands compost zitten duizenden microplastics’
Jessica van Eijs (D66)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
18 november 2019 - 12 februari 2020
Het integraal verwerken van klimaatlessen in het Italiaanse onderwijs
Lammert van Raan (PvdD)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
22 november 2019 - 11 februari 2020
Het bericht ‘Omdat duizenden bedrijven geen natuurvergunning hebben weten we niet hoeveel stikstof de industrie uitstoot’
Carla Dik-Faber (CU)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
6 december 2019 - 11 februari 2020
Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie
Lammert van Raan (PvdD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)

Alle
21 mei 2010 - 29 juni 2010
De WABO
Rendert Algra (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
20 mei 2010 - 8 september 2010
Verlies van GGO-koolzaad en het ontbrekend COGEM-advies
Hugo Polderman (SP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
20 mei 2010 - 21 juni 2010
Mogelijke windfall profits in de energie-intensieve industrie als gevolg van het gratis verdelen van rechten in het Europese emissiehandelsysteem (ETS)
Liesbeth Spies (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
17 mei 2010 - 21 juni 2010
De olieramp in de Golf van Mexico en de mogelijke risico's verbonden met de oliewinning op de Noordzee
Boris van der Ham (D66)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
17 mei 2010 - 30 juni 2010
Omstreden pijnexperimenten bij muizen
Esther Ouwehand (PvdD)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
11 mei 2010 - 14 juni 2010
AWACS-vliegtuigen die aan de grond blijven wegens roestvorming
Ineke van Gent (GL)
7 mei 2010 - 29 september 2010
De vergunningplicht voor zonnecollectoren en zonnepanelen
Paulus Jansen (SP)
4 mei 2010 - 3 mei 2010
De resultaten van een onderzoek naar het gebruik van luchtwassers
Marianne Thieme (PvdD)
Marianne Thieme (PvdD)
3 mei 2010 - 17 mei 2010
De aangescherpte energieprestatienorm
Liesbeth Spies (CDA), Bas Jan van Bochove (CDA), Rikus Jager (CDA)
3 mei 2010 - 25 mei 2010
Vluchtgedrag als gevolg van jachtdruk
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
3 mei 2010 - 28 juni 2010
Het stopzetten van het project 'zonnespoor'
Ineke van Gent (GL)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
3 mei 2010 - 12 juli 2010
De edelhertenpilot Meinweggebied
Ger Koopmans (CDA)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
3 mei 2010 - 25 juni 2010
Toezeggingen aan de Drentse gedeputeerde Klop over het demonstratieproject voor CO2-opslag in Noord-Nederland
Kees van der Staaij (SGP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU), Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
29 april 2010 - 28 juni 2010
Een energiebesparingsplan voor de spoorsector
Ernst Cramer (CU)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
28 april 2010 - 10 juni 2010
Het advies "Risicoberekening volgens voorschrift: een ritueel voor vergunningverlening" van de Adviesraad Gevaarlijk Stoffen
Jan Boelhouwer (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
27 april 2010 - 20 mei 2010
De medwerking van Staatsbosbeheer aan de realisatie van een fietspad over de Gouden Bodem
Eddy van Hijum (CDA), Joop Atsma (CDA)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
22 april 2010 - 10 juni 2010
Lpg-stations en opslag van andere gevaarlijke stoffen
Remi Poppe (SP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
21 april 2010 - 5 juli 2010
Dierproeven voor ruimteonderzoek
Esther Ouwehand (PvdD)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
20 april 2010 - 24 juni 2010
Rijden op groen gas
Ger Koopmans (CDA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
19 april 2010 - 12 mei 2010
Rigoreuze toepassing Natura 2000
Rikus Jager (CDA), Ad Koppejan (CDA)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)