Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

253 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 augustus 2013 - 28 augustus 2013
Nazorglocaties bodemverontreiniging
Henk van Gerven (SP)
Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
3 juli 2013 - 27 augustus 2013
Knelpunten bij de invoering van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen
Carla Dik-Faber (CU)
Melanie Schultz van Haegen (VVD)
19 maart 2013 - 8 april 2013
De benoeming van de heer Meijdam door de provincie Noord-Holland in de gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht
Henk van Gerven (SP)
Melanie Schultz van Haegen (VVD)
17 augustus 2012 - 25 september 2012
Aardschokken in Noord-Groningen
Sjoera Dikkers (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Maxime Verhagen (viceminister-president ) (CDA)
29 mei 2012 - 6 september 2012
De stand van zaken op het gebied van meting van actuele grondwaterstanden
Ad Koppejan (CDA), Michiel Holtackers (CDA)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA), Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
13 mei 2012 - 1 juni 2012
CO2-opslag onder de zeebodem
Anja Hazekamp (PvdD)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA), Maxime Verhagen (viceminister-president ) (CDA)
14 maart 2012 - 3 april 2012
Het artikel 'Aannemers geven uitleg - Bijeenkomst moet zorgen wegnemen'
Michiel Holtackers (CDA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
9 maart 2012 - 11 april 2012
Het scheuren van grasland
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
4 juli 2011 - 26 augustus 2011
Aannames anti-verdrogingsbeleid
Ad Koppejan (CDA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
20 mei 2011 - 24 juni 2011
Het project Hollandsche IJssel
Johan Houwers (VVD)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
22 oktober 2010 - 15 november 2010
De mogelijkheden voor gasopslag bij Pieterburen
Tjeerd van Dekken (PvdA), Diederik Samsom (PvdA)
Maxime Verhagen (viceminister-president ) (CDA)
26 augustus 2010 - 19 november 2010
De aanleg van een geluidswal met vervuilde grond in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Heerenveen
Diederik Samsom (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
3 mei 2010 - 25 juni 2010
Toezeggingen aan de Drentse gedeputeerde Klop over het demonstratieproject voor CO2-opslag in Noord-Nederland
Kees van der Staaij (SGP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU), Maria van der Hoeven (CDA)