Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1345 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
25 februari 2011
De plannen voor de sociale huursector die slecht zijn voor het Noorden
Tjeerd van Dekken (PvdA)
23 februari 2011 - 11 maart 2011
De verkoop van het Woningbedrijf Oirschot aan woningcorporatie Laurentius
Paulus Jansen
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 februari 2011 - 22 maart 2011
Vinex-wijk getto van de toekomst
Louis Bontes (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 februari 2011 - 22 maart 2011
Het artikel 'Vinex-wijk dreigt getto te worden'
Tofik Dibi (GL), Linda Voortman (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 februari 2011 - 25 maart 2011
Het Besluit huisvesting
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
14 februari 2011 - 17 maart 2011
Wanpraktijken bij het verlengen van hypotheken
Paulus Jansen , Ewout Irrgang
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
11 februari 2011 - 22 maart 2011
Een geheim plan voor huizen in de natuur
Lutz Jacobi (PvdA)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
Het artikel "Aso's isoleren in Tuigdorpen'
Lilian Helder (PVV), Geert Wilders (PVV)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
3 februari 2011 - 11 maart 2011
Tekortschieten van de wet Victoria bij de aanpak van ernstige overlast
Ahmed Marcouch (PvdA), Jacques Monasch (PvdA)
2 februari 2011 - 23 februari 2011
Het splitsen van woningen
Betty de Boer (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
31 januari 2011 - 1 april 2011
Een herziening van de huur van ligplaatsen van woonboten door het Rijksvastgoed -en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
Farshad Bashir (SP)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
31 januari 2011 - 1 april 2011
De prijsverhoging voor een ligplaats van een woonboot
Sander de Rouwe (CDA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
27 januari 2011 - 1 april 2011
Enorme kostenstijgingen voor woonboten
Kees Verhoeven (D66)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
27 januari 2011 - 12 april 2011
Het kunnen sluiten van mechanische ventilatie bij rampen
Jacques Monasch (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
26 januari 2011 - 18 februari 2011
Het bericht dat de CNV-bond van militairen, de ACOM, structurele maatregelen eist van Defensie tegen wateroverlast in de 'militaire wijk' op Curaçao
Marcial Hernandez (PVV), Eric Lucassen (PVV)
26 januari 2011 - 21 februari 2011
Leegstaande kantoren
Linda Voortman (GL)
25 januari 2011 - 1 april 2011
Verhoging liggeld woonboten op rijkswater
Betty de Boer (VVD)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
21 januari 2011 - 15 februari 2011
Verhogen huren
Betty de Boer (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
21 januari 2011 - 18 februari 2011
Een reddingsplan voor de huizenmarkt
Jacques Monasch (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 januari 2011 - 4 februari 2011
De aanpak van leegstaande kantoorruimte
Tjeerd van Dekken (PvdA), Jacques Monasch (PvdA)