Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

100 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
22 januari 2013 - 8 februari 2013
De storing op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Sjoerd Potters (VVD), Anoushka Schut-Welkzijn (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
22 januari 2013 - 8 februari 2013
De storing op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
16 januari 2013 - 7 februari 2013
Het te laat uitbetalen van Werkloosheidswetuitkering ((WW)-uitkeringen) in december 2012
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
9 november 2012 - 6 december 2012
De inkomenspositie van zzp’ers
Mei Li Vos (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
9 oktober 2012 - 2 november 2012
Particuliere pensioenproducten en de bijstand
Sadet Karabulut (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
17 augustus 2012 - 11 september 2012
Werkloze jongeren die op reis gaan naar Schotland
Malik Azmani (VVD), Ton Elias (VVD)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
21 juni 2012 - 19 juli 2012
De werkwijze van de gemeente Montfoort om goed bemiddelbare uitkeringsgerechtigden te detacheren met behoud van uitkering
Mariëtte Hamer (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
15 maart 2012 - 13 april 2012
Het afwijzen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van een vergoeding voor deeltijd WW bij een paardenhouder die ter voorkoming van besmetting van andere paarden met de neurologische vorm van rhinopneumonie (EHV1 virus) zijn bedrijf heeft gesloten
Henk van Gerven (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
15 februari 2012 - 12 maart 2012
WW-uitkering aan ex-SHB werknemers en hun pensioen
Paul Ulenbelt (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 oktober 2011 - 19 december 2011
Gratis fietsen voor werklozen in Rotterdam
Ino van den Besselaar (PVV), Léon de Jong (PVV)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 augustus 2011 - 22 september 2011
De plannen van de gemeente Vaals om burgers zonder inkomen te weren en de reactie van de EU daarop
Malik Azmani (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 juli 2011 - 13 juli 2011
Belangenverstrengeling bij een leidinggevende van het UWV
Eddy van Hijum (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 juli 2011 - 13 juli 2011
Het bericht dat één van de leidinggevenden van het UWV een eigen ICT-bedrijf heeft dat personeel detacheert bij het UWV
Brigitte van der Burg (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 januari 2011 - 17 februari 2011
Het vangnet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers)
Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 november 2010 - 23 november 2010
Het niet naleven van de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar door gemeenten
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 1 december 2010
Terugvordering van Wet Werk en Bijstand (WWB) budgetten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Boris van der Ham (D66)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
29 oktober 2010 - 10 november 2010
De reiskostenvergoedingen door het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)
Paul Ulenbelt (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
18 oktober 2010 - 5 november 2010
Ontslagzwendel en recht op uitkering
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 augustus 2010 - 26 augustus 2010
Toepassing van de wachtgeldregeling in enkele gemeenten
Ronald van Raak (SP)
13 juli 2010 - 30 augustus 2010
Het bericht dat 149 werkgevers de regels van de deeltijd-WW aan hun laars hebben gelapt. Waardoor 400 mensen zijn ontslagen ondanks de deelname van de bedrijven aan de deeltijd-WW regeling
Léon de Jong (PVV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)