Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

166 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
7 maart 2018 - 30 april 2018
Het bericht ‘Aangifte misbruik in joodse school pas na druk minister’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
5 februari 2018 - 15 februari 2018
De berichten ‘Scholingsplan dure grap’, ‘Opleidingsfondsen nodig voor een leven lang leren’ en ‘O&O-organisaties krijgen werknemers in de schoolbanken’
Dennis Wiersma (VVD)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
9 oktober 2017 - 7 december 2017
Het bericht dat een ambtenaar van de gemeente Utrecht statushouders wierf voor zijn eigen taalschool
Jasper van Dijk
Lodewijk Asscher (PvdA)
6 oktober 2017 - 7 december 2017
Het bericht ‘Het ging taalschool om het geld'
Linda Voortman (GL)
Lodewijk Asscher (PvdA)
29 augustus 2017 - 17 oktober 2017
De 1,4 miljoen euro die Nederland steekt in een onderwijsbedrijf voor de allerarmsten
Peter Kwint (SP), Sadet Karabulut
Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
14 augustus 2017 - 7 september 2017
Het bericht dat de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum geen onderwijs meer mag geven vanaf schooljaar 2018/2019
Peter Kwint (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
25 juli 2017 - 31 augustus 2017
Ouders die zich blauw betalen aan slimme kinderen die extra lessen nodig hebben
Kirsten van den Hul (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
16 juni 2017 - 5 juli 2017
Het bericht ‘Onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte kinderen.’
Paul van Meenen (D66)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
6 juni 2017 - 23 augustus 2017
Belabberde arbeidsomstandigheden in het inburgeringsonderwijs
Jasper van Dijk
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
6 april 2017 - 9 mei 2017
Het bericht “Laaggeletterdheid kost 1 miljard”
Corrie van Brenk (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
27 februari 2017 - 14 april 2017
De brandbrief van gemeenten over onderwijsachterstandenbeleid
Rik Grashoff (GL)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 juli 2016 - 30 augustus 2016
Examens in het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 juli 2016 - 17 augustus 2016
Het opheffen van de Groep in School (GIS) op basisschool de Torteltuin in Almere
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
8 juli 2016 - 17 augustus 2016
De aanhoudende problemen met het leerlingenvervoer in De Fryske Marren
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 juli 2016 - 17 augustus 2016
De problemen bij de Buitenschool in Groningen
Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
3 juni 2016 - 4 juli 2016
De invoering van de verevening voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
27 mei 2016 - 17 juni 2016
Het onderzoek ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs? Een onderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland, specifiek gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen’
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
29 april 2016 - 26 mei 2016
De doorstroom van voortgezet speciaal onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs
Helma Lodders (VVD), Karin Straus (VVD)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
25 april 2016 - 23 mei 2016
De sluiting van het Expertisecentrum Onderwijs Noord-Kennemerland
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 april 2016 - 31 mei 2016
De toegang van leerlingen met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs tot de REA topklas in Leiden
Tjitske Siderius (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)