Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

135 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 september 2015 - 19 oktober 2015
De opheffing van De Ambelt, school voor speciaal onderwijs
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
10 september 2015 - 23 oktober 2015
De sluiting van een school voor speciaal onderwijs ‘de Ambelt’ door de invoering van het passend onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 augustus 2015 - 1 september 2015
Het leerlingenvervoer in De Fryske Marren
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 juli 2015 - 2 september 2015
De berichten ‘Rijk in de fout met licentie voor Wijnbergschool’ en ‘Patstelling op De Berg’
Michel Rog (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
17 juli 2015 - 7 september 2015
De mogelijkheid van leerlingenvervoer naar de buitenschoolse opvang
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
14 juli 2015 - 12 oktober 2015
De zorgelijke situatie op school voor het speciaal onderwijs ‘de Parachute’
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 juli 2015 - 20 augustus 2015
De gemeente Heerhugowaard die stopt met het organiseren van aangepast vervoer voor leerlingen naar het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
9 juli 2015 - 27 augustus 2015
Onvoldoende bekostiging om het onderwijs en de zorg voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (cluster 3) te garanderen
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 mei 2015 - 10 juni 2015
Thuiszittende, autistische kinderen
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 april 2015 - 29 mei 2015
Emotionele schade die kinderen oplopen omdat zij te laat worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 april 2015 - 22 april 2015
De sluiting van speciale school ’t Nyrees in Almelo
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
3 april 2015 - 22 april 2015
De toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 maart 2015 - 22 mei 2015
De aanhoudende onzekerheid voor kinderen met een meervoudige beperking en de intensieve zorg in de klas
Tjitske Siderius (SP)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
4 maart 2015 - 10 april 2015
Het bericht ‘Rotterdam fnuikt thuisonderwijs’
Roelof Bisschop (SGP), Joël Voordewind (CU)
Opstelten (VVD), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
23 oktober 2014 - 7 november 2014
Onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, kinderen met forse gedragsproblematiek en kinderen met een (zware) verstandelijke beperking
Paul van Meenen (D66), Vera Bergkamp (D66)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
30 september 2014 - 28 oktober 2014
De problemen die het speciaal onderwijs ondervindt bij de bekostiging van medische zorg voor leerlingen
Tjitske Siderius (SP)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
2 juli 2014 - 4 september 2014
De effecten van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Ockje Tellegen (VVD), Karin Straus (VVD)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
1 juli 2014 - 4 september 2014
De onzinnigheid van voorschoolse extra taallessen voor allochtonen
Joram van Klaveren (VoorNederland)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
25 april 2014 - 27 mei 2014
De positie van cluster 1 en 2 leerlingen
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
4 februari 2014 - 19 maart 2014
Het bericht dat de Gülen beweging in Nederland minimaal 100 studiehuizen heeft
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)