Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

326 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
2 oktober 2019 - 13 november 2019
Het tekort aan netcapaciteit
Alexander Kops (PVV)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
15 oktober 2019 - 5 november 2019
De (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking
Vera Bergkamp (D66)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen
Emiel van Dijk (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
20 september 2019 - 21 oktober 2019
Een spoortunnel naar Ameland
Gijs van Dijk (PvdA)
van Nieuwenhuizen Wijbenga

Alle
13 december 2010 - 17 januari 2011
Nieuw onderzoek door een extern bureau naar een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder
Esther Ouwehand (PvdD)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
13 december 2010 - 25 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de oprichting van een Infrastructuurautoriteit
André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 december 2010 - 1 april 2011
De consequenties van de bezuinigingen op Ruimte om de Stad (RODS)
Kees Verhoeven (D66)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
30 november 2010 - 15 december 2010
De afsluiting van de Vlaketunnel
Sander de Rouwe (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
25 november 2010 - 17 januari 2011
Het plan voor provinciale parallelwegen A12 bij Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en Lansingerland
Ch. Aptroot
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
4 november 2010 - 17 december 2010
De eventuele verkoop van het Malieveld en het Haagse Bos
Helma Lodders (VVD)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
2 november 2010 - 7 december 2010
Ontpoldering van de Hedwigepolder
Richard de Mos (PVV)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
1 november 2010 - 1 december 2010
Het bericht dat de grootschalige stadsvernieuwing in Amsterdam Nieuw West wordt gestaakt
Sadet Karabulut (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
19 oktober 2010 - 22 november 2010
Over het artikel waarin een grote gifzaak in de haven van Rotterdam wordt beschreven
Richard de Mos (PVV)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
8 oktober 2010 - 15 november 2010
Het bericht dat één op de vijf gemeenten niet Wabo-proof is
Jhim van Bemmel (PVV)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
30 september 2010 - 2 november 2010
De dassencompensatieproblematiek in de gemeente Cuijk
Helma Lodders (VVD)
Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
24 september 2010 - 23 november 2010
Het bericht van de Raad van State over het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Terschelling
Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
17 september 2010 - 11 oktober 2010
Gevolgen van de zandmotor voor de Delflandse kust
James Sharpe (PVV), Richard de Mos (PVV)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
6 september 2010 - 23 september 2010
Het waterkrachtproject Borgharen
Paulus Jansen (SP), Helma Neppérus (VVD), Diederik Samsom (PvdA), den Blanksma-van Heuvel
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
30 augustus 2010 - 22 september 2010
Het bericht dat de Groningse dijken niet voldoen aan de veiligheidseisen
Diederik Samsom (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
9 augustus 2010 - 8 oktober 2010
Het overgangsrecht voor het separate projectbesluit
Ger Koopmans (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
4 augustus 2010
Plan Zuidoord
Ger Koopmans (CDA), Ad Koppejan (CDA)
ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Verkeer en Waterstaat
6 juli 2010 - 13 augustus 2010
De ontpoldering van de Hedwigepolder
Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD), Helma Neppérus (VVD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
2 juli 2010 - 13 juli 2010
Het voornemen om elf gebieden in Nederland te gaan inrichten als grootschalige windmolenparken
Jhim van Bemmel (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
1 juli 2010 - 4 oktober 2010
De Centrale As
Linda Voortman (GL)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)