Kamervraag 2024Z09468

Het artikel 'Schuldhulpverlening ziet fors meer bedrijven met geldzorgen'

Ingediend 31 mei 2024
Indiener Arend Kisteman (VVD)
Onderwerpen bestuur economie ondernemen organisatie en beleid parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z09468.html
1. Financieele Dagblad, 13 mei 2024, «Schuldhulpverlening ziet fors meer bedrijven met geldzorgen». (fd.nl/samenleving/1516210/schuldhulpverlening-ziet-opnieuw-fors-meer-bedrijven-met-geldzorgen)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Schuldhulpverlening ziet fors meer bedrijven met geldzorgen»?1
 • Vraag 2
  Bent u ermee bekend dat steeds meer kleine ondernemers (met name eenmanszaken) schuldhulpverlening aanvragen?
 • Vraag 3
  Herkent u het probleem dat stijgende kosten zoals personeelskosten, huur en energie tot betalingsproblemen leidt?
 • Vraag 4
  In september 2023 verscheen het rapport Activeren en faciliteren van de aanjager aanpak problematische schulden ondernemers. Bij een aantal van deze adviezen is een pilot gestart zoals bij het waarborgfonds saneringskredieten en de Wet schuldsanering natuurlijke personen(Wsnp). Is het mogelijk aan de hand van tussentijdse evaluaties conclusies te verbinden en stappen te nemen?
 • Vraag 5
  Wat is de stand van zaken van het toegangspunt dat het rapport adviseert?
 • Vraag 6
  Zou het, ondanks uw negatieve appreciatie van het advies uit het rapport om een voucherregeling om ondernemers in staat te stellen hun boekhouding op orde te krijgen, toch beter zijn deze regeling te maken zodat deze ondernemers in staat zijn hun boekhouding bij te laten werken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Wat is de stand van zaken van een verbeterde publieke dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf? Hoe zouden andere gemeentes het goed lopende initatief Ondernemer Centraal uit Utrecht kunnen volgen om tot een goed ecosysteem te komen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z09468
Volledige titel: Het artikel 'Schuldhulpverlening ziet fors meer bedrijven met geldzorgen'