Kamervraag 2024Z06869

De mogelijkheden voor aanvullende leveringen van luchtafweersystemen aan Oekraïne

Ingediend 18 april 2024
Indiener Derk Boswijk (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z06869.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich dat tijdens het debat over de Buitengewone Europese Top op 16 april door meerdere Kamerleden werd opgeroepen de maximale pijngrens op te zoeken als het gaat om het leveren van meer Patriot-systemen aan Oekraïne?
 • Vraag 2
  Op welke wijze zal Nederland gebruikmaken van de ruimte die door NAVO-chef Stoltenberg wordt geboden waardoor landen tijdelijk onder de NAVO-ondergrenzen voor de wapenvoorraden mogen komen?1
 • Vraag 3
  Bent u bereid opnieuw te bezien wat we zo spoedig mogelijk aan Patriot-systemen kunnen leveren aan Oekraïne, nu deze ruimte om onder de NAVO-ondergrenzen voor de wapenvoorraden te komen is geboden?
 • Vraag 4
  Bent u bereid zich in te zetten voor meer gezamenlijke oefeningen binnen de NAVO, zodat daarmee wellicht ook veel meer capaciteiten vrijgespeeld kunnen worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z06869
Volledige titel: De mogelijkheden voor aanvullende leveringen van luchtafweersystemen aan Oekraïne