Kamervraag 2024Z05221

Het bericht 'Pandeigenaren zijn vernielingen door krakers zat: ‘Met een moker heb ik de deur ingebeukt’'

Ingediend 27 maart 2024
Indieners Peter de Groot (VVD), Ingrid Michon (VVD)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05221.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Pandeigenaren zijn vernielingen door krakers zat: «Met een moker heb ik de deur ingebeukt» uit de Telegraaf van 24 maart 2024?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de stelling van vastgoedondernemers en pandeigenaren dat het aangescherpte kraakverbod weinig tot geen oplossing biedt?
 • Vraag 3
  Is het onderzoek naar een toename of afname van het aantal krakers over de afgelopen jaren inmiddels afgerond? Wanneer volgt de brief van het kabinet hierover?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven hoeveel kraakpanden sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn ontruimd? Hoeveel van die kraakpanden zijn vreedzaam ontruimd en hoeveel ontruimingen zijn gepaard gegaan met wanordelijkheden en openbare ordeverstoringen?
 • Vraag 5
  In hoeveel gevallen is er ontruimd voor leegstand?
 • Vraag 6
  Houden politie en gemeenten bij welke kraakpanden er in hun stad of regio zijn en of deze ontruimd zijn of nog ontruimd gaan worden? Welke knelpunten zijn er bij de informatiehuishouding over kraakpanden?
 • Vraag 7
  In hoeveel gevallen vertrekken krakers vrijwillig uit een gekraakt pand?
 • Vraag 8
  Zien politie en gemeenten vaak dezelfde individuele krakers? Behoren deze krakers tot een collectief?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat kraken diefstal is?
 • Vraag 10
  Is de wetgeving waarin kraken is verboden voldoende effectief? Geeft de wet voldoende juridische instrumenten en capaciteit om het aantal krakers terug te dringen?
 • Vraag 11
  Wat gaat u doen om het kraakverbod beter te handhaven en het aantal krakers terug te dringen?
 • Vraag 12
  Bent u bekend met de documentaire over de kraak en ontruiming van Hotel Mokum?2 Is het in een documentairefilm verwerken van instructies over hoe te kraken strafbaar?
 • Vraag 13
  Bent u bereid om publieksvoorlichting op het verbod op kraken in te zetten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
 • Vraag 14
  Valt het online oproepen tot een kraak onder opruiing? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05221
Volledige titel: Het bericht 'Pandeigenaren zijn vernielingen door krakers zat: ‘Met een moker heb ik de deur ingebeukt’'