Kamervraag 2024Z03899

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Ingediend 11 maart 2024
Indiener Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen cultuur en recreatie huisvesting organisatie en beleid sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z03899.html
 • Vraag 1
  Kunt u een update geven over de stand van zaken van de BOSA-subsidieregeling? Hoeveel geld is er uitgekeerd, hoeveel aanvragen lopen en hoeveel geld is er nog over?
 • Vraag 2
  Kunt u ook een update geven over de aanvullende subsidieregeling BOSA, waarin geld is gereserveerd voor verduurzaming en inclusie? Kunt u ook van deze regeling aangeven hoeveel geld er is uitgekeerd, hoeveel aanvragen lopen en hoeveel geld er nog over is?
 • Vraag 3
  Wanneer verwacht u dat geld van deze subsidieregelingen op zal zijn en sportverenigingen geen aanvraag meer kunnen doen om te verduurzamen?
 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u de BOSA subsidieregeling? Kunnen sportvereniging de regeling goed vinden, is de subsidie werkbaar voor sportverenigingen en worden de doelstellingen van de subsidieregeling behaald?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het beter is als sportverenigingen sneller kunnen verduurzamen, zowel met oog op het klimaat als met het oog op de financiƫle weerbaarheid van die sportverenigingen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Is de BOSA subsidieregeling in uw ogen toereikend? Komen alle sportverenigingen die in 2024 willen en kunnen verduurzamen in aanmerking voor een subsidie?
 • Vraag 7
  Hoeveel geld is er in 2024 nodig om alle sportverenigingen die willen en kunnen verduurzamen te financieren?
 • Vraag 8
  Kunt u een overzicht geven van alle fondsen waar sportverenigingen gebruik van kunnen maken voor de verduurzaming van de sportaccommodaties?
 • Vraag 9
  Bent u bereid om met de Minister van Economische Zaken en Klimaat in gesprek te onderzoeken of er middelen voor verduurzaming van sportverenigingen of maatschappelijk vastgoed ook ingezet kunnen worden voor de BOSA?
 • Mededeling - 29 maart 2024

  De vragen van het lid Mohandis (GroenLinks-PvdA) over de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) (2024Z03899) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z03899
Volledige titel: De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)