Kamervraag 2024Z01917

Het bericht ‘Zo worden Oekraïners onder valse voorwendselen door schimmige uitzendbureaus naar Nederland gehaald’

Ingediend 7 februari 2024
Indiener Bart van Kent
Onderwerpen arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaarden werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z01917.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Zo worden Oekraïners onder valse voorwendselen door schimmige uitzendbureaus naar Nederland gehaald»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat Oekraïners op grote schaal via de A1-constructie in Nederland tewerk worden gesteld? Bent u het eens dat dit totaal niet de bedoeling van de richtlijn is?
 • Vraag 3
  Waar gaat het volgens u mis met de A1-constructie? Welke veranderingen in de richtlijn zouden kunnen voorkomen dat er op deze manier misbruik van wordt gemaakt?
 • Vraag 4
  Welke misstanden met Oekraïense gedetacheerden heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in 2023 geconstateerd? Kunnen deze worden uitgesplitst per onderwerp?
 • Vraag 5
  In welke sectoren heeft de NLA deze misstanden geconstateerd?
 • Vraag 6
  Herkent de NLA de in het item aangehaalde misbruik van de A1-constructie?
 • Vraag 7
  In welke sectoren wordt het meest gebruik gemaakt van deze manier van detachering van Oekraïners?
 • Vraag 8
  Heeft u al een gesprek gevoerd met FairWork over hun constatering van deze misstanden? Zo ja, welke handelingen heeft u naar aanleiding van dat gesprek uitgevoerd?
 • Vraag 9
  Welke sancties heeft de NLA uitgedeeld naar aanleiding van de geconstateerde misstanden met gedetacheerde Oekraïners?
 • Vraag 10
  Kan u deze vragen één voor één beantwoorden?
 • Mededeling - 14 februari 2024

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over het bericht «Zo worden Oekraïners onder valse voorwendselen door schimmige uitzendbureaus naar Nederland gehaald» (ingezonden op 7 februari 2024) met kenmerk 2024Z01917 niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is vanwege de benodigde afstemming tussen het Ministerie van SZW, de NLA en de SVB. Ik streef ernaar zo spoedig mogelijk in de beantwoording te voorzien.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z01917
Volledige titel: Het bericht ‘Zo worden Oekraïners onder valse voorwendselen door schimmige uitzendbureaus naar Nederland gehaald’