Kamervraag 2024Z01916

Sportverenigingen die alleen met ondersteuning van onder meer betaalde krachten blijven functioneren

Ingediend 7 februari 2024
Indiener Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z01916.html
1. Mulier Instituut, 5 februari 2024, «Sportverenigingen krijgen weinig ondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat» (Sportverenigingen krijgen weinig ondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat | Mulier Instituut)
2. NOC*NSF, 5 februari 2024, «Inzet betaalde krachten nodig voor behoud …
3. Kamerstuk 35 925 XVI, nr. 149
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het onderzoek van het Mulier Instituut, waaruit blijkt dat sportverenigingen weinig ondersteuning krijgen bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat?1
 • Vraag 2
  Wat is hierbij specifiek uw reactie op het standpunt van NOC*NSF, die nadrukkelijk pleit voor structurele steun en inzet van betaalde krachten om de unieke Nederlandse sportverenigingscultuur te behouden?2
 • Vraag 3
  In hoeverre bent u van mening dat met het Sportakkoord II invulling wordt gegeven aan de wens van NOC*NSF?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven in hoeveel gemeenten inmiddels lokale sport- en beweegloketten operationeel zijn?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven hoeveel clubkadercoaches, verenigingsmanagers en sportparkmanagers er momenteel ingezet worden met behulp van de Brede Regeling Combinatiefuncties?
 • Vraag 6
  Hoeveel ondersteuningsbudget is er beschikbaar waarmee sportaanbieders hun vrijwilligersmanagement kunnen versterken? Op welke wijze kunnen sportaanbieders hier gebruik van maken?
 • Vraag 7
  Herinnert u zich de aangenomen motie-Van Dijk waarin verzocht wordt op basis van de Human Capital Agenda met een concreet voorstel te komen hoe vrijwilligers in de sport ontzorgd kunnen worden door de inzet van professionals en het organiseren van actieve verbindingen met professionele sportbedrijven?3
 • Vraag 8
  Op welke wijze hebben deze twee punten, het ontzorgen van vrijwilligers in de sport en het organiseren van actieve verbindingen met professionele sportbedrijven, een vaste plek gekregen in de Human Capital Agenda Sport?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z01916
Volledige titel: Sportverenigingen die alleen met ondersteuning van onder meer betaalde krachten blijven functioneren