Kamervraag 2023Z19184

Dreigende huisuitzettingen van weeskinderen

Ingediend 15 november 2023
Beantwoord 17 november 2023 (na 2 dagen)
Indieners Caroline van der Plas (BBB), Daniel Koerhuis (VVD), Pieter Grinwis (CU), Lisa Westerveld (GL)
Beantwoord door Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen gezin en kinderen huisvesting organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z19184.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-421.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de dreigende huisuitzetting van ten minste vijf weeskinderen uit hun sociale huurwoningen, nog voordat de Wet huurbescherming weeskinderen in werking treedt?

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de verontwaardiging van de indieners van de Wet huurbescherming weeskinderen dat deze huisuitzettingen dreigen?

  Ik deel dat jongvolwassenen die wees worden in hun kwetsbare situatie beschermd moeten worden en dat niemand in deze situatie op straat mag komen te staan. Ik deel ook dat het wenselijk is dat corporaties nu al in de geest van de wet handelen. Op dit moment hebben we voor de invulling van de huurbescherming van weeskinderen in huurwoningen de in 2021 afgesproken gedragscode. De huurbescherming die voortkomt uit de Wet huurbescherming weeskinderen gaat in na inwerkingtreding, waarbij ik ernaar streef dat dit op 1 januari 2024 zal zijn. De gevallen waarbij jongvolwassenen in de afgelopen maanden wees zijn geworden bevinden zich tussen deze twee regimes in. Dat neemt niet weg dat het van corporaties verwacht mag worden dat zij nu al in de geest van de wet handelen. Ik ben dan ook verheugd dat Aedes haar leden adviseert om dat te doen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de betreffende corporaties volledig voorbij gaan aan de geest van de genoemde wet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze dreigende huisuitzetting koste wat het kost voorkomen dient te worden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hoe spant u zich in om dreigende huisuitzetting van deze weeskinderen te voorkomen?

  Ik heb nauw contact met Aedes om in de genoemde situaties te zorgen voor een passende oplossing in de geest van de Wet huurbescherming weeskinderen.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om de betreffende corporaties op indringende wijze duidelijk te maken dat hun handelwijze zeer laakbaar is en dat zij hiermee volledig voorbijgaan aan de bedoelingen van de wetgever?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Welke mogelijkheden ziet u om de betreffende corporaties te houden aan de strekking van de Wet huurbescherming weeskinderen?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Wanneer treedt de Wet huurbescherming weeskinderen in werking? Is het mogelijk deze onverwijld in werking te laten treden? Welke mogelijkheden ziet u om de inwerkingtreding van de Wet huurbescherming weeskinderen te bespoedigen?

  Het wetsvoorstel Huurbescherming jongvolwassen wezen met het voorstel tot bekrachtiging zal ik zo snel mogelijk aan de ministerraad voorleggen. Ik streef naar een inwerkingtreding per 1 januari 2024.

 • Vraag 9
  Kunt u, vanwege de dreigende huisuitzettingen, deze vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z19184
Volledige titel: Dreigende huisuitzettingen van weeskinderen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-421
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Grinwis, Koerhuis, Van der Plas enWesterveld over dreigende huisuitzettingen van weeskinderen