Kamervraag 2023Z15304

Het artikel 'Tunesië weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land'

Ingediend 15 september 2023
Beantwoord 23 oktober 2023 (na 38 dagen)
Indiener Marieke Koekkoek (D66)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur internationaal internationale samenwerking parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z15304.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-279.html
1. Nos.nl, 14 september 2023; Tunesië weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land (nos.nl)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Tunesië weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat Tunesië, het land dat Ursula von der Leyen in juni nog prees als «zeer gewaardeerde partner» van de EU, een delegatie van het Europees Parlement weigert toegang te geven tot het land?

  Het kabinet acht het van groot belang dat het Europees Parlement zijn werk kan doen. Het kabinet vindt het dan ook terecht dat de EU kenbaar gemaakt heeft diep verrast te zijn door dit besluit, zeker in het licht van de EU-bezoeken van afgelopen maanden die juist als doel hadden om de dialoog te versterken tussen de EU en Tunesië.

 • Vraag 3
  Kan Tunesië nog als betrouwbare partner gezien worden, als het democratische verkozen vertegenwoordigers uit de EU de toegang tot het land ontzegt? Kunt u hierop reflecteren?

  Gezien de migratie-uitdagingen waar zowel Tunesië als de EU mee worden geconfronteerd is het van belang dat er ruimte is voor dialoog. Het weigeren van de delegatie is wat het kabinet betreft niet bevorderlijk voor de inspanningen van de afgelopen maanden om de betrekkingen tussen de EU en Tunesië te intensiveren. Onze zorgen daarover zijn, bilateraal en in EU-verband, daarom ook opgebracht bij de Tunesische autoriteiten.

 • Vraag 4
  Welke stappen gaat u zowel in nationaal als Europees verband nemen om deze actie van Tunesië publiekelijk af te keuren?

  Zie het antwoord op vraag 3.

 • Vraag 5
  Kunt u reflecteren op de vraag hoe Nederland en Europa zaken kunnen doen met een dictator, die de democratisch gekozen vertegenwoordigers de toegang tot het land ontzegt en die de daarmee al wankele diplomatieke relaties verder onder druk zet?

  Nederland en de EU hebben belang bij stabiliteit in Tunesië, een belangrijk land in Noord-Afrika. Het streven naar een versterkt strategisch partnerschap met Tunesië volgt uit de wederzijdse belangen op het gebied van macro-economische stabiliteit en migratie. Juist deze samenwerking biedt de mogelijkheid om met de Tunesische autoriteiten in gesprek te blijven over de gehele breedte van de relatie. Op die manier blijft Nederland zich bilateraal en via de EU inzetten voor onder andere rechtsstaatontwikkeling, respect voor mensenrechten, het creëren van werkgelegenheid (een grondoorzaak van migratie) en versterkte migratiesamenwerking.

 • Vraag 6
  Wat zijn volgens u de gevolgen voor het imago van de Europese Unie als dit zonder reactie blijft?

  De EU heeft zich stevig uitgelaten over dit voorval, onder andere middels een verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger. Het kabinet acht het passend dat de EU kenbaar gemaakt heeft diep verrast te zijn door dit besluit.

 • Vraag 7
  Welk signaal geven Nederland en de EU hiermee af naar Kais Saied over wat zij zullen laten passeren als het aankomt op compromissen inzake democratie en mensenrechten?

  Zie het antwoord op vraag 6. De EU heeft zich stevig uitgelaten over dit voorval en zal de diplomatieke kanalen ook in de toekomst blijven benutten. De Associatieraad, die voor het einde van het jaar hervat dient te worden, behoort tot die kanalen.

 • Vraag 8
  Waar ligt voor u de rode lijn om de samenwerking stop te zetten?

  De inzet van Nederland en de EU is erop gericht om de dialoog aan te blijven gaan met Tunesië. Gezien de uitdagingen waar zowel de EU als Tunesië voor staan, is een versterkt partnerschap noodzakelijk. Het stopzetten van samenwerking is wat het kabinet betreft dan ook niet aan de orde. Dit laat onverlet dat Nederland en de EU zich zullen blijven hardmaken voor het voeren van een brede politieke- en beleidsdialoog met Tunesië over de gehele breedte van de bilaterale en Europese relatie. Het is essentieel dat in deze dialoog óók ruimte is voor kritische geluiden en voor het bespreken van verschillen.

 • Vraag 9
  Kunt u deze vragen één voor één, los van elkaar, beantwoorden?

  Ja.

 • Mededeling - 21 september 2023

  Op 15 september 2023 zijn door het lid Koekkoek (Volt) Kamervragen gesteld over het artikel «Tunesië weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land» (kenmerk: 2023Z15304). Gelet op de inhoud van de vragen heb ik de beantwoording van deze vragen overgedragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z15304
Volledige titel: Het artikel 'Tunesië weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-279
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over het artikel 'Tunesië weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land'