Kamervraag 2023Z09146

Naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen klimaatpaus Timmermans

Ingediend 24 mei 2023
Beantwoord 27 juni 2023 (na 34 dagen)
Indiener Wybren van Haga (BVNL)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen europese zaken internationaal lucht natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z09146.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3039.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichtgeving dat Frankrijk en België in verzet komen tegen klimaatpaus Timmermans?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Vreest u net als uw Belgische collega De Croo voor het risico op een tweede juridische stikstofcrisis in ons dichtbevolkte en nu nog economisch sterke gebied en het «overladen van de kar»? Kunt u in uw beantwoording een reactie geven op de uitspraken van De Croo en specifiek zijn stellingname dat we met extra stikstofnormen, nieuwe regels voor biodiversiteit en wetgeving voor natuurherstel in een situatie terechtkomen dat er zoveel regels zijn, dat onze industrie het niet meer aankan?

  Het kabinet vindt, evenals premier De Croo, dat bij het vaststellen van nieuw beleid er goed gekeken moet worden naar wat de draagkracht is op het gebied van landbouw, economie en industrie, klimaat en woningbouw. Hier moet in het bijzonder oog voor zijn wanneer er al stringente regelgeving bestaat op een bepaald gebied. Nederland maakt zich daarom, bijvoorbeeld in de onderhandelingen over de natuurherstelverordening, waarvan het de algemene doelen onderschrijft, zodoende hard voor het omzetten van het verslechteringsverbod in een inspanningsverplichting en het afzwakken van de bindende doelen voor 2040 en 2050.

 • Vraag 3
  Bent u in navolging op de Franse president Emmanuel Macron en dé Belgische premier Alexander De Croo bereid om de pauzeknop in te duwen met nog meer groene EU-wetgeving? Graag een gedetailleerd antwoord.

  Voor het kabinet staat de groene transitie niet ter discussie. Om tot een toekomstbestendig Nederland te komen, moeten we ook in Europees verband stappen nemen. Wel is het hierbij zaak om in de onderhandelingen over EU-wetgeving de Nederlandse belangen duidelijk naar voren te brengen. Daarbij zal het kabinet door middel van de BNC-fiches de Kamer altijd meenemen in het zorgvuldig wegen van de EU-voorstellen.

 • Mededeling - 30 mei 2023

  Op 24 mei 2023 zijn door het lid Van Haga (Groep Van Haga) Kamervragen gesteld over het naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen Eurocommissaris Timmermans (kenmerk: 2023Z09146). Gelet op de inhoud van de vragen heb ik de beantwoording van deze vragen overgedragen aan de Minister voor Natuur en Stikstof.

 • Mededeling - 14 juni 2023

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Haga over het naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen «klimaatpaus» Timmermans, niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is, omdat nadere interdepartementale afstemming nodig is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z09146
Volledige titel: Naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen klimaatpaus Timmermans
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3039
Volledige titel: Antwoord op de vragen van het lid Van Haga over het naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen 'klimaatpaus' Timmermans