Kamervraag 2023Z06798

Het bericht ‘Nederland laat miljoenen liggen om de wolf te weren’

Ingediend 14 april 2023
Beantwoord 9 mei 2023 (na 25 dagen)
Indieners Laurens Dassen (Volt), Ernst Boutkan (Volt)
Beantwoord door Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)
Onderwerpen europese zaken internationaal natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z06798.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2517.html
1. Algemeen Dagblad, d.d. 4 april 2023
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het AD-bericht «Nederland laat miljoenen liggen om de wolf te weren» van 4 april jl.?1
 • Vraag 2
  Waarom wordt er geen gebruik maakt van de beschikbare fondsen voor bescherming van de veestapel (het LIFE-programma)? Kunt u hierop een reflectie geven?
 • Vraag 3
  Klopt het dat Nederland vaker geen gebruik maakt van Europese fondsen, terwijl er wel geld uit die fondsen beschikbaar is gesteld voor Nederland? Zo ja, waarom? En zo ja, welke fondsen zijn dat? Zo nee, hoe verklaart u de inhoud van het bericht dat hierop ingaat?
 • Vraag 4
  Kunt u een overzicht aan de Kamer doen toekomen met daarin opgenomen en helder uiteen gesplitst: alle huidige Europese fondsen en onderliggende programma’s; het doel en subdoelen van de desbetreffende fondsen; of (vanuit) Nederland al dan niet aanspraak (ge)maakt (kan worden) op geld uit de fondsen; zo ja, op hoeveel geld (vanuit) Nederland aanspraak (ge)maakt (kan worden); welke actoren (bijv. bestuurslagen, type organisaties en bedrijven) aanspraak maken en onder welke voorwaarden; van hoeveel geld Nederland in het algemeen of specifieke actoren (bijv. bestuurslagen, organisaties of bedrijven) reeds gebruik gemaakt heeft/hebben, evenals hoeveel geld er nog op de plank ligt uit het desbetreffende fonds; en of, en zo ja, op welke manier, er vanuit de overheid gecommuniceerd wordt over de beschikbaarheid van de desbetreffende fondsen voor de daarvoor in aanmerking komende actoren?
 • Vraag 5
  Alle huidige Europese fondsen en onderliggende programma’s;
 • Vraag 6
  Het doel en subdoelen van de desbetreffende fondsen;
 • Vraag 7
  Of (vanuit) Nederland al dan niet aanspraak (ge)maakt (kan worden) op geld uit de fondsen;
 • Vraag 8
  Zo ja, op hoeveel geld (vanuit) Nederland aanspraak (ge)maakt (kan worden);
 • Vraag 9
  Welke actoren (bijv. bestuurslagen, type organisaties en bedrijven) aanspraak maken en onder welke voorwaarden;
 • Vraag 10
  Van hoeveel geld Nederland in het algemeen of specifieke actoren (bijv. bestuurslagen, organisaties of bedrijven) reeds gebruik gemaakt heeft/hebben, evenals hoeveel geld er nog op de plank ligt uit het desbetreffende fonds; en
 • Vraag 11
  Of, en zo ja, op welke manier, er vanuit de overheid gecommuniceerd wordt over de beschikbaarheid van de desbetreffende fondsen voor de daarvoor in aanmerking komende actoren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z06798
Volledige titel: Het bericht ‘Nederland laat miljoenen liggen om de wolf te weren’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-2517
Volledige titel: Uitstel beantwoording vragen van de leden Boutkan en Dassen over het bericht 'Nederland laat miljoenen liggen om de wolf te weren'