Kamervraag 2023Z04263

De training door de Europese Unie van het Oekraïense leger

Ingediend 13 maart 2023
Beantwoord 19 april 2023 (na 37 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA), Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z04263.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2380.html
1. CS op Twitter: «Wacht wat?!»
2. MARK RUTTE: «ER KOMT GEEN EU-LEGER!» – YouTube
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de bewering onlangs van de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, dat de Europese Unie het Oekraïense leger traint?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het, zoals meermaals is beweerd door de premier, dat de Europese Unie geen leger heeft en dat er ook geen Europees leger komt?2

  Er is geen sprake van de vorming van een Europees Leger. De EU maakt voor EU-missies en operaties, dus ook voor de EU Military Assistance Mission (EUMAM) die zich richt op training van Oekraïense militairen, gebruik van militairen en capaciteiten die de lidstaten daartoe ter beschikking stellen. De besluitvorming over de inzet van de Nederlandse krijgsmacht is, conform de Grondwet, een nationale competentie.

 • Vraag 3
  Indien er geen Europees leger is en er ook geen Europees leger komt, hoe kan het dan zo zijn dat de Europese Unie het Oekraïense leger traint? Of zijn het misschien de legers van de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie die het Oekraïense leger trainen en drukte Von der Leyen zich slechts wat slordig uit?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is ook het Nederlandse leger betrokken bij het trainen van het Oekraïense leger?

  Ja.

 • Vraag 5
  Indien dit het geval is, sinds wanneer traint het Nederlandse leger het Oekraïense leger?

  Nederland draagt in EU-verband, sinds de oprichting van EUMAM eind 2022, op verschillende manieren bij aan de training van Oekraïense militairen.3

 • Mededeling - 11 april 2023

  De schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) met kenmerk 2023Z04263 over de training door de Europese Unie van het Oekraïense leger aan de Minister van Defensie hebben wij, met het oog op een zorgvuldige en volledige beantwoording, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen beantwoorden. Het streven is de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z04263
Volledige titel: De training door de Europese Unie van het Oekraïense leger
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-2380
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de training door de Europese Unie van het Oekraïense leger