Kamervraag 2023Z00701

Het bericht ‘Gebruik lachgas ondanks verbod nog onbestraft’.

Ingediend 20 januari 2023
Indiener Anne Kuik (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z00701.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Gebruik lachgas ondanks verbod nog onbestraft»?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat het landelijk lachgasverbod nog niet volledig kan worden gehandhaafd?
 • Vraag 3
  Welke concrete knelpunten zijn er waardoor de handhaving en vervolging niet volledig kunnen worden opgepakt?
 • Vraag 4
  Bent u het eens met de stelling dat uitstel van de handhaving van het lachgasverbod, dat per 1 januari 2023 van kracht is, een enorme tegenvaller is, waardoor het schadelijke middel nog langer zonder directe consequenties kan worden verkocht en gebruikt?
 • Vraag 5
  Hoe kan het dat na de inwerkingtreding van het lachgasverbod de handhaving nog niet mogelijk blijkt te zijn wegens praktische bezwaren, terwijl het lachgasverbod al jarenlang in de lucht heeft gehangen?
 • Vraag 6
  Zijn in aanloop naar de invoering van het verbod deze knelpunten niet eerder boven tafel gekomen?
 • Vraag 7
  Welke concrete maatregelen gaat u nemen om het lachgasverbod zo snel mogelijk te kunnen handhaven en daarmee te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen als gevolg van het gebruik van lachgas?
 • Vraag 8
  Wat zijn de te verwachten gevolgen ten aanzien van overlast en slachtoffers door gebruik van lachgas in de periode dat de politie en het Openbaar Ministerie het lachgasverbod nog niet kunnen handhaven?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z00701
Volledige titel: Het bericht ‘Gebruik lachgas ondanks verbod nog onbestraft’.