Kamervraag 2022Z22480

1. Global Coalition for Value in Healthcare, World Economic Forum (weforum.org).
  • Vraag 1
    Kan de Kamer alle schriftelijke stukken krijgen van de afgelopen drie jaar, hoe dan ook genaamd en in welke vorm dan ook, terzake van het World Economic Forum en (de samenwerkingsverbanden tussen) het Ministerie van Financiën, alles in de ruimste zin, met betrekking tot het «Digital Currency Governance Consortium»1?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22480
Volledige titel: Het World Economic Forum