Kamervraag 2022Z22480

Het World Economic Forum

Ingediend 18 november 2022
Beantwoord 8 mei 2023 (na 171 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)
Onderwerpen economie internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z22480.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2492.html
1. Global Coalition for Value in Healthcare, World Economic Forum (weforum.org).
 • Vraag 1
  Kan de Kamer alle schriftelijke stukken krijgen van de afgelopen drie jaar, hoe dan ook genaamd en in welke vorm dan ook, terzake van het World Economic Forum en (de samenwerkingsverbanden tussen) het Ministerie van Financiën, alles in de ruimste zin, met betrekking tot het «Digital Currency Governance Consortium»1?

  Kan de Kamer alle schriftelijke stukken krijgen van de afgelopen drie jaar, hoe dan ook genaamd en in welke vorm dan ook, terzake van het World Economic Forum en (de samenwerkingsverbanden tussen) het Ministerie van Financiën, alles in de ruimste zin, met betrekking tot het «Digital Currency Governance Consortium»2
  De enige schriftelijke stukken in het kader van het verzoek waarover het Ministerie van Financiën beschikt, hebben betrekking op een door het Ministerie van Algemene Zaken verzocht advies over de deelname van Koningin Máxima in haar hoedanigheid van «speciale pleitbezorger» van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Inclusieve Financiering voor Ontwikkeling (UNSGSA) aan de stuurgroep van het Digital Currency Governance Consortium.
  In reactie daarop heeft mijn ambtsvoorganger in 2020 aan de Minister-President gemeld geen bezwaren te zien tegen de deelname van de Koningin aan deze stuurgroep. Daarnaast beschikt het Ministerie van Financiën over spreekpunten voor één van de bijeenkomsten van het Digital Currency Governance Consortium, opgesteld door het VN-secretariaat van Koningin Máxima.
  Conform het staande beleid hieromtrent zal het kabinet de betreffende documenten niet met uw Kamer delen. Het beraad tussen een Minister en de Koningin dient in vertrouwelijkheid te kunnen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de uitwisseling tussen bewindspersonen over een kabinetsstandpunt. Tenslotte betreft het interne documenten van een internationale organisatie.
  Voor een algemene toelichting over de toepassing van de ministeriële verantwoordelijkheid inzake de nevenfunctie van Koningin Máxima wordt verwezen naar de brief van de Minister-President van 9 september 2019 en de vastgestelde lijst van vragen en antwoorden van 15 oktober 2019.3

 • Mededeling - 23 januari 2023

  Hierbij informeer ik u dat de door het lid Van Houwelingen (FVD) gestelde schriftelijke vragen over documenten in het kader van het Digital Currency Governance Consortium (2022Z22480) niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord, omdat de benodigde beoordeling van documenten en afstemming voor beantwoording meer tijd vergt. Ik streef ernaar de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22480
Volledige titel: Het World Economic Forum
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-2492
Volledige titel: Antwoord op de vraag van het lid Van Houwelingen over documenten in het kader van het Digital Currency Governance Consortium