Kamervraag 2022Z22475

Het bericht ‘Don’t download Qatar World Cup apps, EU data authorities warn’

Ingediend 18 november 2022
Indiener Hind Dekker-Abdulaziz (D66)
Onderwerpen economie ict openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z22475.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Don’t download Qatar World Cup apps, EU data authorities warn»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat deze twee applicaties zonder enige privacy- of veiligheidswaarschuwing downloadbaar zijn in de gangbare appstores, terwijl Europese data-autoriteiten waarschuwen voor de gevaren?
 • Vraag 3
  Tech-experts betitelen de apps al als «spyware», ziet u daarom kans spoedig met Google en Apple in gesprek te gaan over de wenselijkheid dat zij deze applicaties vrijelijk in hun appstores aanbieden?
 • Vraag 4
  Duitse, Franse en Noorse overheden hebben zich al op waarschuwende toon uitgesproken over de app, bent u daar ook toe bereid?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22475
Volledige titel: Het bericht ‘Don’t download Qatar World Cup apps, EU data authorities warn’