Kamervraag 2022Z18764

Poep spuitende wc's in ouderenflat Hellevoetsluis

Ingediend 6 oktober 2022
Beantwoord 19 december 2022 (na 74 dagen)
Indiener Wybren van Haga (BVNL)
Beantwoord door Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen bestuur gemeenten ouderen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z18764.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1081.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten over poep spuitende wc's in een ouderenflat te Hellevoetsluis?1, 2

  Ja

 • Vraag 2
  Wat vindt van het feit dat er jarenlang een loopje is genomen met de volksgezondheid van ouderen in een horrorhuis vol met rioolvliegen?

  Laat ik vooropstellen dat ik de situatie voor de betrokken huurders erg te betreuren vind.
  Op grond van de informatie die ik heb ingewonnen ontving de woningcorporatie in 2022 voor het pand met 179 woningen slechts enkele meldingen met betrekking tot de riolering die niet wezen op normale verstoppingen. Op deze meldingen is actie ondernomen door een gespecialiseerd bedrijf inspecties in de riolering te laten uitvoeren. Daarbij is ook samenwerking gezocht met de gemeente. Er bleek op basis van de inspectie sprake van een breuk in de rioolleiding, waarvoor de corporatie verantwoordelijk was en niet de gemeente. De adviezen vanuit de inspectie zijn door de corporatie opgevolgd: het riool is gereinigd en de geconstateerde breuk is hersteld.
  Om eventuele verstoppingen in de toekomst te voorkomen heeft de woningcorporatie besloten de beluchting op het dak aan te passen. Ook zijn overstortputten geplaatst aan de gevel en worden de afvoerleidingen door een afvoer met een grotere diameter vervangen. Daarnaast heeft de woningcorporatie besloten de riolering vier keer per jaar preventief reinigen. De rioolvliegjes die ook als gevolg van de breuk in de rioolleiding in het pand waren gekomen, zijn door een gespecialiseerd bedrijf in van dit jaar met succes bestreden.
  De bewoners zijn tijdens een informatiebijeenkomst en individueel geïnformeerd over alle werkzaamheden. Ik ga ervan uit dat op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat voldoende actie is ondernomen en geen sprake meer is van problemen met de riolering

 • Vraag 3
  Heeft u de bereidheid om zowel Woonzorg, waar de ouderenflat onder valt, als de gemeente te kapittelen over deze mensonterende toestanden? Zo ja, kunt een overzicht geven van de acties die u richting beiden gaat ondernemen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 7 november 2022

  Door het lid Van Haga (Groep Van Haga) zijn vragen gesteld over poep spuitende wc's in ouderenflat Hellevoetsluis (ingezonden 6 oktober met kenmerk 2022Z18764) De vragen zijn gericht aan mijn ambtgenoot voor Langdurige Zorg en Sport, maar gaan over een woningcorporatie en zijn deze week naar mij doorgezonden. De vragen kunnen niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord in verband met afstemming die voor de beantwoording ervan noodzakelijk is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z18764
Volledige titel: Poep spuitende wc's in ouderenflat Hellevoetsluis
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1081
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Haga over poep spuitende wc's in een ouderenflat in Hellevoetsluis