Kamervraag 2022Z12629

Het artikel ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ‘Rijk moet ook bijspringen’

Ingediend 21 juni 2022
Indiener Salima Belhaj (D66)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12629.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Rotterdam geeft statushouders baan: «Rijk moet ook bijspringen»»?1
 • Vraag 2
  Hoe kijkt u aan tegen dit Rotterdamse initiatief om leerwerktrajecten voor statushouders in te zetten om hen sneller te laten integreren?
 • Vraag 3
  Kent u soortgelijke initiatieven in andere steden?
 • Vraag 4
  Op welke manier zou het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze initiatieven kunnen ondersteunen om statushouders aan het werk te helpen en te houden?
 • Vraag 5
  Wat vindt u van deze leerwerktrajecten als middel om de personeelstekorten in kraptesectoren te verkleinen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12629
Volledige titel: Het artikel ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ‘Rijk moet ook bijspringen’