Kamervraag 2022Z12392

Het bericht ‘Woonadressen van advocaten duiken geregeld op in strafdossiers’

Ingediend 17 juni 2022
Indiener Ulysse Ellian (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12392.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Woonadressen van advocaten duiken geregeld op in strafdossiers. «Onacceptabel en ronduit gevaarlijk»»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) woonadressen van advocaten in strafdossiers herleidbaar heeft opgenomen?
 • Vraag 3
  Wat vindt u van het feit dat in sommige dossiers bijna alle betrokkenen anoniem zijn, maar advocaten kennelijk niet?
 • Vraag 4
  Welke redenen, of grondslagen, zijn er volgens u om in een strafdossier te registeren dat met een advocaat gebeld is?
 • Vraag 5
  Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de woonadressen van advocaten niet herleidbaar zijn in strafdossiers?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om indringend een gesprek met het OM te voeren over deze gang van zaken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12392
Volledige titel: Het bericht ‘Woonadressen van advocaten duiken geregeld op in strafdossiers’