Kamervraag 2022Z09726

De roekeloze investeringsplannen van de fossiele industrie, waarmee ze de temperatuurdoelstellingen uit het Parijsakkoord torpederen.

Ingediend 18 mei 2022
Indieners Christine Teunissen (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen economie energie lucht natuur en milieu overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z09726.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Revealed: the «carbon bombs» set to trigger catastrophic climate breakdown»?1
 • Vraag 2
  Kunt u de cijfers uit dit onderzoek van The Guardian bevestigen? Zo nee, welke cijfers kloppen niet?
 • Vraag 3
  Erkent u dat de «koolstofbommen» uit de investeringsplannen van de fossiele industrie de kans op het halen van de temperatuurdoelstellingen uit het Parijsakkoord minimaliseren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Beseft u hoe problematisch dat is?
 • Vraag 5
  Erkent u dat de fossiele industrie met deze roekeloze investeringsplannen aanstuurt op wereldwijde klimaatontwrichting en ecocide? Zo nee, waaruit blijkt dat het niet zo is?
 • Vraag 6
  Herinnert u zich het oordeel van secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres die, in reactie op recente IPCC-rapporten, sprak van code rood voor de mensheid, een crimineel gebrek aan leiderschap en dat het huidige energiebeleid zal leiden tot een onleefbare wereld?2
 • Vraag 7
  Onderschrijft u de door Guterres op basis van het IPCC geschetste ernst van de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat de investeringsplannen van de fossiele industrie illustratief zijn voor het door Guterres benoemde criminele gebrek aan leiderschap? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Beseft u dat deze fossiele bedrijven klaarblijkelijk niet van plan zijn om zelfstandig de juiste keuzes te maken voor het klimaat en dat ze liever hun ontwrichtende verdienmodel zo lang mogelijk in stand willen houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dit voor u en uw beleid?
 • Vraag 10
  Deelt u de mening dat regeringsleiders wereldwijd moeten optreden tegen de ontwrichtende investeringsplannen van de fossiele industrie? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Wat gaat u, op het internationale toneel, concreet doen om deze gevaarlijke investeringsplannen te stoppen?
 • Vraag 12
  Welke barrières komt u hierbij tegen en hoe kunnen die barrières worden weggenomen?
 • Vraag 13
  Kunt u een overzicht verschaffen van alle aan Nederland en/of Nederlands beleid gerelateerde investeringsplannen van bedrijven die geld verdienen aan fossiele producten?
 • Vraag 14
  Hoe gaat u deze investeringsplannen stoppen?
 • Vraag 15
  Bent u bereid om op de aankomende VN-klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh (COP27) een koploperspositie in te nemen door actief verzet te organiseren tegen nieuwe fossiele investeringsplannen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 16
  Bent u bereid om alsnog namens Nederland een handtekening te zetten onder de «Beyond Oil and Gas Alliance»? Zo nee, waarom niet? (zie: https://beyondoilandgasalliance.com/)
 • Mededeling - 20 juni 2022

  De schriftelijke vragen van de leden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD) over de investeringen van de fossiele industrie (kenmerk 2022Z09726), tevens gericht aan de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat, kunnen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord, vanwege de benodigde afstemming met andere departementen. De inzet is om de antwoorden zo spoedig mogelijk aan de Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z09726
Volledige titel: De roekeloze investeringsplannen van de fossiele industrie, waarmee ze de temperatuurdoelstellingen uit het Parijsakkoord torpederen.