Kamervraag 2022Z08750

Het breder toepassen van het discriminerende risico-selectiemodel door Toeslagen

Ingediend 4 mei 2022
Indiener Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen belasting financiën recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z08750.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over het breder toepassen van het discriminerende risico-classificatiemodel door Toeslagen?
 • Vraag 2
  Waarom heeft uw voorganger eerder aangegeven dat dit risico-selectiemodel door het Speciale Team van Toeslagen (screeningsteam) in het kader van CAF-onderzoeken niet gebruikt werd, terwijl dit wél het geval blijkt te zijn?
 • Vraag 3
  Klopt het dat ook de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), het Financieel Expertise Centrum (FEC), het Intensief subjectgericht toezicht (IST) en Fraudeteams gebruik maakten van het discriminerende risico-classificatiemodel?
 • Vraag 4
  Klopt het medewerkers van de Belastingdienst daarbij onder meer onderscheid maakten naar nationaliteit, gezinssamenstelling en de hoogte van het inkomen?
 • Vraag 5
  Klopt het dat de Autoriteit Persoonsgegevens dit al als discriminerend heeft bestempeld?
 • Vraag 6
  Tot wanneer werd dit risico-selectiemodel door Toeslagen gebruikt? Was dit tot november 2019 of tot juli 2020?
 • Vraag 7
  Door welke andere afdelingen van de Belastingdienst is dit risico-selectiemodel gebruikt?
 • Vraag 8
  Waarom heeft de Belastingdienst Toeslagen zich schuldig gemaakt aan discriminatie?
 • Vraag 9
  Wanneer stopt eindelijk deze discriminatie door de Belastingdienst?
 • Vraag 10
  Op welk moment komt alle informatie over discriminatie eindelijk boven tafel?
 • Vraag 11
  Gaat het gebruik van het risico-selectiemodel weer leiden tot een nieuwe tegemoetkomingsregeling?
 • Vraag 12
  Aan hoeveel tegemoetkomingsregelingen werkt de Belastingdienst inmiddels?
 • Vraag 13
  Hoe verhoudt het risico-selectiemodel zich tot de Fraudesignaliseringsvoorziening (FSV), andere zwarte lijsten, Risico Analyse Model (RAM), Aanslag Belastingen Systeem (ABS), AKI-1043 en AKI-1044? Welke dwarsverbanden zijn er tussen al deze instrumenten van de Belastingdienst?
 • Vraag 14
  Van welke query’s maakte het risico-selectiemodel gebruik?
 • Vraag 15
  Wanneer zal het externe onderzoek naar de brede inzet van het risico-classificatiemodel worden gestart en wanneer zal het worden afgerond?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z08750
Volledige titel: Het breder toepassen van het discriminerende risico-selectiemodel door Toeslagen