Kamervraag 2022Z08582

De olietanker Sunny Liger

Ingediend 2 mei 2022
Beantwoord 28 juni 2022 (na 57 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Kati Piri (PvdA)
Beantwoord door Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen economie europese zaken handel internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z08582.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-3305.html
 • Vraag 1
  Heeft u contact gehad met het bedrijf of de bedrijven die de Russische olie van de Sunny Liger willen lossen en/of kopen? Welke bedrijven zijn dat en kunt u gespreksverslagen aan de Tweede Kamer doen toekomen?

  Het kabinet heeft geen contact gehad met de eigenaren van deze olie of eventuele tussenpersonen. Andersom heeft ook de eigenaar van de olie geen contact met de Nederlandse overheid opgenomen.

 • Vraag 2
  Welke mogelijkheden ziet u om alsnog te voorkomen dat de Sunny Liger in een Nederlandse haven kan aanmeren?

  Het schip bevindt zich inmiddels niet meer in Nederlandse wateren.

 • Vraag 3
  Kunt u een lijst doen toekomen van schepen met Russische olie en kolen die de afgelopen 14 dagen in Nederland zijn aangekomen en hier gelost hebben? Kunt u een schatting maken van de totale waarde hiervan?

  Aangezien de EU sancties in genoemde periode geen betrekking hadden op schepen met Russische olie en kolen, is een dergelijke overzicht niet beschikbaar en kan geen schatting worden gemaakt van de totale waarde.

 • Vraag 4
  Heeft de oproep van de Minister voor Klimaat en Energie om geen olie of kolen uit Rusland af te nemen, enig effect gehad? Zo ja, kunt u dit toelichten?

  Uit de beschikbare CBS-cijfers valt op dit moment nog niet op te maken dat de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland substantieel is afgenomen. Het is echter te vroeg om hieruit conclusies te trekken. Handel geschiedt voorts op basis van wederzijds aangegane contracten tussen bedrijven. Bij afloop van een contract kan deze handel worden beëindigd. En verder geldt zoals bekend dat, in reactie op de Russische militaire agressie in Oekraïne, de EU een Russische kolen- en recent ook een olieboycot heeft aangenomen.

 • Vraag 5
  Kunt u voor de afgelopen tien maanden per maand aangeven hoeveel olie en hoeveel kolen Nederland heeft geïmporteerd uit Rusland?

  Een deel van deze informatie kan door het CBS niet beschikbaar worden gesteld vanwege concurrentiebelangen.
  januari 2022
  89
  februari
  52
  mei 2021
  688
  juni
  821
  juli
  613
  augustus
  774
  september
  671
  oktober
  946
  november
  788
  december
  832
  Januari 2022
  1.060
  februari
  882

 • Vraag 6
  Wilt u een kopie van de antwoorden sturen aan de Oekraïense ambassadeur in Nederland?

  Jazeker, de Oekraïense ambassade zal worden geïnformeerd.

 • Vraag 7
  Wilt u deze vragen afzonderlijk en binnen een week beantwoorden?

  Het bleek helaas meer tijd te kosten om de gevraagde informatie binnen de gebruikelijke termijn te kunnen aanbieden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z08582
Volledige titel: De olietanker Sunny Liger
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-3305
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Piri en Omtzigt over de olietanker Sunny Liger