Kamervraag 2022Z06896

De wederopbouw van Oekraïense steden en dorpen

Ingediend 7 april 2022
Beantwoord 12 mei 2022 (na 35 dagen)
Indiener Alexander Hammelburg (D66)
Beantwoord door Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD), Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen bouwen en verbouwen huisvesting internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z06896.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2726.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de oproep van President Zelensky, gedaan tijdens zijn toespraak aan de Tweede Kamer op 31 maart 2022, om een stad te kiezen in Oekraïne en bij te dragen aan de wederopbouw daarvan?

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u toezeggen zich in internationaal verband hard te maken voor het herstel en de wederopbouw van Oekraïne?

  Ja.

 • Vraag 3
  Kunt u toezeggen om op zeer korte termijn aan de slag te gaan met een plan voor wederopbouw, waaruit de Nederlandse inzet inzichtelijk wordt?

  Ja, uw Kamer zal op korte termijn per brief geïnformeerd worden over de Nederlandse inzet conform motie Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1768).

 • Vraag 4
  Kunt u in dat plan ook de mogelijkheden schetsen voor Nederlandse gemeenten om door middel van het aangaan van partnerschappen met Oekraïense steden en dorpen te kunnen bijdragen aan het herstel en de wederopbouw van Oekraïne?

  Uw kamer zal op korte termijn per brief geïnformeerd over de uitvoering van motie Kuzu over het voorbereiden van plannen voor een bijdrage aan de wederopbouw van een Oekraïense stad na de oorlog (Kamerstuk 36 045, nr. 53).

 • Vraag 5
  Kunt u toezeggen om op zeer korte termijn in gesprek treden met de Nederlandse gemeenten over hun bereidheid om partnerschappen met Oekraïense steden en dorpen aan te gaan en om te inventariseren op welke manier de gemeenten hiervoor het beste geëquipeerd kunnen worden?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z06896
Volledige titel: De wederopbouw van Oekraïense steden en dorpen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2726
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over de wederopbouw van Oekraïense steden en dorpen