Kamervraag 2021Z18240

Het bericht ‘Toename afsplitsingen in lokale politiek: al 150 nieuwe fracties'

Ingediend 19 oktober 2021
Indiener Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen bestuur gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z18240.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Toename afsplitsingen in lokale politiek: al 150 nieuwe fracties»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat in bijna de helft van de gemeenteraden – 45,6 procent – sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 één of meer raadsleden vertrokken bij hun oorspronkelijke partij om een eigen fractie te beginnen?
 • Vraag 3
  Herinnert u zich uw oproep aan gemeenteraden om het afsplitsen van raadsleden niet te belonen? In hoeverre hebben gemeenteraden aan die oproep gehoor gegeven?2
 • Vraag 4
  Heeft u signalen ontvangen dat deze afsplitsingen hebben geleid tot problemen in het functioneren van gemeenteraden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z18240
Volledige titel: Het bericht ‘Toename afsplitsingen in lokale politiek: al 150 nieuwe fracties'