Kamervraag 2021Z17653

De bedrijfsopvolgingsregeling

Ingediend 11 oktober 2021
Indiener Alexander Hammelburg (D66)
Onderwerpen belasting economie financiën ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17653.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Adviseurs bepleiten eerlijkere belastingvrijstelling bij bedrijfsopvolging»?1
 • Vraag 2
  Herkent u het beeld dat een groot deel van de voordelen van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) terechtkomt bij een kleine groep ondernemers?
 • Vraag 3
  Wat is de jaarlijkse budgettaire derving van de BOR?
 • Vraag 4
  Hoeveel zou dit zijn wanneer de BOR zou worden vormgegeven zoals opgenomen in het artikel van het FD?
 • Vraag 5
  Welke andere doelmatigheidsverbeteringen zijn er mogelijk in de BOR?
 • Vraag 6
  Wanneer zouden dergelijke doelmatigheidsverbeteringen uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17653
Volledige titel: De bedrijfsopvolgingsregeling