Kamervraag 2021Z17058

 • Vraag 1
  Kent u het bericht over mensen in kapotte huizen langs het Stieltjeskanaal, die niet weten waar ze terecht kunnen met hun schade?1 Wat is daarop uw reactie?
 • Vraag 2
  Waar kunnen gedupeerden als de mensen uit het bericht naar toe, als de Nederlandse Aardolie Maatschappij en de gemeente ze niet helpen?
 • Vraag 3
  Hoeveel mensen uit dit gebied hebben schade gemeld bij het Instituut Mijnbouwschade? Hoe zijn deze meldingen afgehandeld?
 • Vraag 4
  Hoe kunnen omwonenden van deze olie- en gaswinningslocaties bewijzen dat de schade door mijnbouwactiviteiten komt? Hoe kunnen ze bewijzen dat de schade ergens anders door komt?
 • Vraag 5
  Wat weet u van de buurgemeente Emmen die met getroffen inwoners en organisaties op zoek ging naar de oorzaak van bodemdaling? Is daar iets uit gekomen? Zo ja, wat?
 • Vraag 6
  Krijgen de inwoners van Emmen, Zandpol, Erica en Nieuw-Amsterdam hun schade vergoed? Zo ja, op welke wijze en wie compenseert de schade?
 • Vraag 7
  Kunt u zich voorstellen dat, wanneer je huis in de stutten staat en je nergens terecht kunt, dit de gezondheid van mensen aantast?
 • Vraag 8
  Wat gaat u doen om gedupeerden te helpen?
 • Mededeling - 25 oktober 2021

  Op 4 oktober 2021 heeft het lid Beckerman (SP) vragen gesteld over de berichtgeving over verzakte huizen aan het Stieltjeskanaal (kenmerk 2021Z17058). Vanwege de voor de beantwoording benodigde afstemming kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik streef ernaar om de beantwoording voor 16 november 2021 naar uw Kamer toe te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17058
Volledige titel: Verzakte huizen aan het Stieltjeskanaal