Kamervraag 2021Z16860

Mogelijke dataverzameling van Chinese drones

Ingediend 30 september 2021
Indiener Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen internationaal luchtvaart organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z16860.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de artikelen «Chinese drones van Nederlandse politie en Rijkswaterstaat mogelijk onveilig»1 en «Politie gebruikt Chinese drones die mogelijk onveilig zijn»2?
 • Vraag 2
  Hoe reageert u op de stelling dat data van politiedrones en de drones van Rijkswaterstaat kunnen wegvloeien naar Chinese servers?
 • Vraag 3
  Om welke redenen maakt Defensie geen gebruik van deze drones?
 • Vraag 4
  Hoe is het mogelijk dat Defensie de drones onveilig vindt, maar dat tegelijkertijd de politie en Rijkswaterstaat toch gebruik maken van deze drones?
 • Vraag 5
  Is er contact geweest tussen de politie, Rijkswaterstaat en Defensie over de aanschaf van deze drones? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Welke eisen zijn er gesteld bij de aanbesteding van deze drones?
 • Vraag 7
  Is dataveiligheid meegenomen als eis bij de aanbesteding van deze drones? Zo ja, waarom is er dan toch gekozen voor deze drones? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Waren er alternatieven die niet gemaakt zijn door Chinese bedrijven? Zo ja, welke? Zo ja, waarom is er niet gekozen voor de aanschaf van deze drones?
 • Vraag 9
  Hoelang is het bij de politie bekend dat er mogelijk data van deze drones op Chinese drones terecht kwam?
 • Vraag 10
  Waarom ging de politie door met de inzet van deze drones, terwijl ze wist dat er risico’s waren op het gebied van dataveiligheid?
 • Vraag 11
  Waar laat Rijkswaterstaat de veiligheid van drones controleren en inspecteren?
 • Vraag 12
  Waarom besteedt Rijkswaterstaat de inspectie van drones uit aan derden?
 • Vraag 13
  Hoe kan het dat de inspectie van de drones, die door Rijkswaterstaat wordt uitbesteed, tot andere conclusies kwam dan Defensie, het Amerikaanse leger, Synaktic en Checkpoint?
 • Vraag 14
  Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de mogelijke onveilige drones bij de politie en Rijkswaterstaat?
 • Vraag 15
  Wat heeft u gedaan, toen u op de hoogte werd gesteld van het gebruik van onveilige drones door de politie en Rijkswaterstaat?
 • Vraag 16
  Maakt de politie nog steeds gebruik van deze drones? Zo ja, wat vindt u daarvan?
 • Vraag 17
  Maakt Rijkswaterstaat nog steeds gebruik van deze drones? Zo ja, wat vindt u daarvan?
 • Vraag 18
  Bent u het ermee eens dat de privacy van burgers juist door de politie bewaakt moet worden en dat het dus onwenselijk is als de politie gebruikmaakt van zulke onveilige drones?
 • Vraag 19
  Bent u bereid om met de politie in gesprek te gaan over het niet meer gebruiken van deze drones?
 • Vraag 20
  Bent u het ermee eens dat het cruciaal is dat informatie over onze infrastructuur niet in handen komt van China?
 • Vraag 21
  Bent u bereid om met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan over het niet meer gebruiken van deze drones?
 • Vraag 22
  Kunt u terugkoppelen aan de Kamer wat er uit de gesprekken met de politie en Rijkswaterstaat is gekomen?
 • Mededeling - 21 oktober 2021

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat dat de schriftelijke vragen van het lid Kathmann (PvdA), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over mogelijke dataverzameling van Chinese drones (ingezonden 30 september 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z16860
Volledige titel: Mogelijke dataverzameling van Chinese drones