Kamervraag 2021Z13694

Het missen van een huwelijksplechtigheid door coronamaatregelen

Ingediend 14 juli 2021
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen burgerlijk recht gezondheidsrisico's recht zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13694.html
1. Deze brief dateert van 11 juli jongstleden en is naar het ministerie gestuurd, aan u gericht, en moet dus in uw bezit zijn.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat David uit Amsterdam u een schrijven heeft doen toekomen aangaande zijn huwelijk met zijn Colombiaanse vriendin op 7 augustus aanstaande?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat mensen vanuit Colombia wel voor een begrafenis of een afstandsrelatie Nederland binnen kunnen komen, maar niet vanwege het voltrekken van een huwelijksplechtigheid van nota bene de eigen kinderen?
 • Vraag 3
  Heeft u de bereidheid om de regels meer uniform te maken? Zo ja, kunt u een toelichting geven hoe u dat gaat bewerkstelligen?
 • Vraag 4
  Bent u bekend met het feit dat beide ouders van de Colombiaanse dame in kwestie negatief getest zijn en volledig gevaccineerd? Zo ja, heeft u de bereidheid om het verzoek van de bruidegom te honoreren om zijn aanstaande schoonouders toestemming te geven om de huwelijksplechtigheid op 7 augustus aanstaande bij te wonen? Heeft u voorts de bereidheid om ook voor de aanstaande zwager tot een oplossing te komen?
 • Vraag 5
  Komt u, als liefhebber van huwelijksfeestjes, conform uitnodiging ook op de bruiloft?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z13694
Volledige titel: Het missen van een huwelijksplechtigheid door coronamaatregelen