Kamervraag 2021Z09872

Het bericht dat gemeenten niet willen stoppen met oneigenlijk informatie verzamelen over hun inwoners

Ingediend 4 juni 2021
Beantwoord 2 juli 2021 (na 28 dagen)
Indiener Renske Leijten (SP)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (D66)
Onderwerpen bestuur gemeenten recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z09872.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3430.html
1. De Volkskrant, 3 juni 2021: Gemeenten gaan ondanks kritiek door met gebruik nepaccounts | De Volkskrant
 • Vraag 1
  U gaf aan bij de behandeling van de mondelinge vragen over dit onderwerp, op 18 mei 2021, dat u het riskant vindt dat er te weinig kennis over de privacywetgeving is bij gemeenten. Als blijkt dat gemeenten de privacywetgeving willens en wetens overtreden, hoe is dan uw oordeel?1

  Gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid om wettelijke regels na te leven. Dat is niet anders waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Het blijft dan ook aan de gemeenten zelf om waar nodig organisatorische en technische maatregelen te nemen en processen aan te passen. Wanneer naleving en intern toezicht tekort schieten, zal ik hier in mijn gesprekken met de VNG en gemeenten aandacht voor vragen.

 • Vraag 2
  Gaat u gemeenten die niet stoppen met het oneigenlijk verzamelen van informatie over hun inwoners sanctioneren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u al in gesprek geweest met de VNG en gemeenten over dit onderwerp, zoals toegezegd tijdens de beantwoording van de mondelinge vragen? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

  Er is bestuurlijk contact geweest met de VNG en over het vervolg wordt u geïnformeerd in de brief die ik voor het zomerreces naar de Kamer stuur.

 • Vraag 4
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat gemeenten zo snel mogelijk stoppen met het oneigenlijk verzamelen van informatie over hun inwoners?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z09872
Volledige titel: Het bericht dat gemeenten niet willen stoppen met oneigenlijk informatie verzamelen over hun inwoners
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3430
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat gemeenten niet willen stoppen met oneigenlijk informatie verzamelen over hun inwoners