Kamervraag 2021Z09589

De Nederlandse deelname aan een militaire oefening in de Westelijke Sahara

Ingediend 2 juni 2021
Beantwoord 2 juli 2021 (na 30 dagen)
Indiener Christine Teunissen (PvdD)
Beantwoord door Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken, minister buitenlandse zaken) (D66), Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z09589.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3416.html
 • Vraag 1
  Kunt u bevestigen dat Nederland deelneemt aan de militaire oefening «African Lion 21»?

  Ja, Nederland neemt op uitnodiging van United States Army Europe and Africa (USAREURAF) deel aan de oefening JOINT AFRICAN LION 21.

 • Vraag 2
  Klopt het dat deze oefening zich deels afspeelt in de bezette Westelijke Sahara?

  Nee, de in opdracht van United States Africa Command (USAFRICOM) door USAREURAF georganiseerde oefening JOINT AFRICAN LION 21 vindt volgens USAFRICOM niet plaats in de Westelijke Sahara.

 • Vraag 3
  Zo ja, wat betekent deze Nederlandse deelname met betrekking tot het feit dat Nederland de Westelijke Sahara niet erkent als Marokkaans gebied?

  Zie het antwoord op vraag 2. Deelname aan de oefening JOINT AFRICAN LION 21 heeft geen gevolgen voor het Nederlandse standpunt ten aanzien van de Westelijke Sahara. Nederland stelt zich neutraal op in de kwestie en steunt de VN bij de pogingen om tot een politieke en duurzame oplossing te komen.

 • Vraag 4
  Met welke overheid of gezag is er een overeenkomst gesloten over het houden van deze oefening?

  Nederland neemt op uitnodiging deel aan de oefening en heeft geen rol gehad in het organiseren van de randvoorwaarden. Derhalve zijn geen eigen overeenkomsten afgesloten met overheden of gezagen. De oefening vindt plaats in Marokko, Tunesië en Senegal. Nederland heeft Marokko wel middels een Note Verbale geïnformeerd over de deelname en deelnemers aan de oefening, gezien Nederlandse militairen deelnemen aan het deel van de oefening dat in Marokko plaatsvindt.

 • Vraag 5
  Is de officiële vertegenwoordiging van de Sahrawi-bevolking geconsulteerd bij de beslissing om de oefening plaats te laten vinden in de Westelijke Sahara alsmede het Nederlandse besluit om deel te nemen aan de oefening?

  Nee, zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Heeft Nederland deelgenomen aan eerdere edities van «African Lion»? Hoeveel van deze edities vonden plaats in de Westelijke Sahara?

  Ja, sinds 2014 heeft Nederland aan enkele edities van JOINT AFRICAN LION deelgenomen. Geen van deze edities vond plaats in de Westelijke Sahara.

 • Vraag 7
  Is de Kamer vooraf geïnformeerd over deelname aan deze oefening? Zo ja, op welk moment is dit gebeurd?

  Nee, het is niet gebruikelijk om de Kamer over de Nederlandse deelname aan militaire oefeningen te informeren.

 • Vraag 8
  Klopt het dat Spanje vanwege het omstreden karakter van de oefening van deelname afziet?

  Het kabinet laat zich niet uit over de inzet van partners.

 • Vraag 9
  Klopt het dat er maar twee andere Europese landen zijn die deelnemen aan de oefening? Waarom doen andere Europese landen niet mee?

  Het kabinet laat zich niet uit over de inzet van partners.

 • Vraag 10
  Hoe verhoudt deze oefening zich tot de door Nederland gesteunde doelstellingen van de VN dat er een referendum moet komen om de toekomstige status van de Westelijke Sahara te bepalen?

  Zie het antwoord op vraag 2 en vraag 3.

 • Vraag 11
  Bent u, gezien de Nederlandse positie omtrent de status van de Westelijke Sahara, bereid om huidige en toekomstige deelname aan deze jaarlijks terugkerende oefening te heroverwegen zolang deze plaatsvindt in de Westelijke Sahara?

  Zie het antwoord op vraag 2. Per oefening wordt onderzocht of de doelstellingen van meerwaarde zijn voor de operationele gereedheid van de Nederlandse Krijgsmacht en passen binnen het Nederlands buitenlands beleid. Voor toekomstige deelname blijft dit het uitgangspunt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z09589
Volledige titel: De Nederlandse deelname aan een militaire oefening in de Westelijke Sahara
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3416
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Teunissen over de Nederlandse deelname aan een militaire oefening in de Westelijke Sahara