Kamervraag 2021Z07752

De fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen

Ingediend 11 mei 2021
Beantwoord 8 juni 2021 (na 28 dagen)
Indiener Steven van Weyenberg (D66)
Beantwoord door Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden belasting financiën werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07752.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3098.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Acht fouten in het bruto/netto werknemer/zzp-model van Financiën. Toch ligt het straks op de formatietafel»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat zijn de aannames onder de figuren 4, 5 en 6 en tabel 9 bij de nota naar aanleiding van het verslag over het Belastingplan 2021?2

  In de figuren 4 en 5 wordt de gemiddelde druk van een werknemer, een directeur-grootaandeelhouder (dga) en een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) vergeleken voor verschillende jaren.
  Bij de onderliggende berekeningen is aangenomen dat de belastingplichtige alleenstaand is en geen kinderen heeft. De belastingplichtige heeft ook geen recht op hypotheekrenteaftrek of andere aftrekposten, wel profiteert de IB-ondernemer van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast heeft de belastingplichtige geen recht op huurtoeslag. De zorgtoeslag is in deze berekeningen wel meegenomen.
  Verder zijn enkele aannames nodig om de werknemer, de dga en de IB-ondernemer zo goed mogelijk vergelijkbaar te maken (zie ook het antwoord op vraag 6). Die aannames en rekenwijze worden hieronder opgesomd en toegelicht:3
  In de genoemde figuur 6 en tabel 9 wordt de marginale druk weergegeven voor werknemers en IB-ondernemers. Bij de berekening van de marginale druk in die tabellen is voor de IB-ondernemer geen rekening gehouden met de opbouw van een oudedagsvoorziening, premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en reserveringen voor werkloosheid en loondoorbetaling bij ziekte.

 • Vraag 3
  Wat is op dit moment ongeveer het omslagpunt voor ondernemers om vanwege fiscale redenen als IB-ondernemer te opereren in plaats van als directeur-grootaandeelhouder (DGA), nog afgezien van andere gronden om daar tussen te kiezen?

  Onder de bovenstaande aannames is de gemiddelde druk voor een dga lager dan voor een IB-ondernemer vanaf een winst van ongeveer € 243.000. Bij een winst kleiner dan € 243.000 zou het dus gunstiger zijn om als IB-ondernemer te opereren.

 • Vraag 4
  Kunt u per inkomensgroep van € 5.000 onder dat punt aangeven wat de gemiddelde en marginale belastingdruk is? En hoe de gemiddelde en marginale belastingdruk in de structurele situatie zal zijn?

  Gemiddelde druk uitgedrukt als percentage van de werkgeverslasten of winst
  Brutoinkomen werknemer
  Werkgeverslasten of winst
  Werknemer
  IB-ondernemer
  Dga
  € 0
  € 0
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  € 5.000
  € 6.127
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  € 10.000
  € 12.255
  12,8%
  3,6%
  8,6%
  € 15.000
  € 18.503
  18,7%
  8,6%
  13,6%
  € 20.000
  € 25.188
  22,6%
  12,6%
  20,9%
  € 25.000
  € 30.845
  26,3%
  15,6%
  30,1%
  € 30.000
  € 38.483
  35,4%
  20,4%
  37,9%
  € 35.000
  € 45.122
  39,6%
  27,6%
  42,3%
  € 40.000
  € 51.760
  42,4%
  33,0%
  44,9%
  € 45.000
  € 58.399
  44,9%
  36,4%
  46,6%
  € 50.000
  € 65.037
  46,9%
  38,9%
  47,9%
  € 55.000
  € 71.676
  48,6%
  41,3%
  48,9%
  € 60.000
  € 78.314
  49,9%
  43,5%
  49,7%
  € 65.000
  € 84.389
  50,7%
  45,1%
  50,2%
  € 70.000
  € 90.110
  51,2%
  46,1%
  50,5%
  € 75.000
  € 95.831
  51,8%
  46,7%
  50,7%
  € 80.000
  € 101.552
  52,5%
  47,2%
  50,9%
  € 85.000
  € 107.273
  53,1%
  47,5%
  51,1%
  € 90.000
  € 112.994
  53,7%
  47,7%
  51,2%
  € 95.000
  € 118.715
  54,2%
  48,0%
  51,3%
  € 100.000
  € 124.436
  54,6%
  48,2%
  51,4%
  € 105.000
  € 130.157
  55,0%
  48,4%
  51,4%
  € 110.000
  € 135.878
  55,4%
  48,6%
  51,4%
  € 115.000
  € 141.285
  55,5%
  48,7%
  51,3%
  € 120.000
  € 146.448
  55,4%
  48,5%
  51,0%
  € 125.000
  € 151.611
  55,2%
  48,4%
  50,7%
  € 130.000
  € 156.774
  55,1%
  48,3%
  50,4%
  € 135.000
  € 161.937
  55,0%
  48,2%
  50,2%
  € 140.000
  € 167.100
  54,8%
  48,1%
  49,9%
  € 145.000
  € 172.263
  54,7%
  48,0%
  49,7%
  € 150.000
  € 177.426
  54,6%
  47,9%
  49,5%
  € 155.000
  € 182.589
  54,5%
  47,8%
  49,4%
  € 160.000
  € 187.752
  54,4%
  47,8%
  49,2%
  € 165.000
  € 192.915
  54,3%
  47,7%
  49,0%
  € 170.000
  € 198.078
  54,3%
  47,6%
  48,9%
  € 175.000
  € 203.241
  54,2%
  47,6%
  48,7%
  € 180.000
  € 208.404
  54,1%
  47,5%
  48,6%
  € 185.000
  € 213.567
  54,0%
  47,4%
  48,4%
  € 190.000
  € 218.730
  54,0%
  47,4%
  48,3%
  € 195.000
  € 223.893
  53,9%
  47,3%
  48,2%
  € 200.000
  € 229.056
  53,8%
  47,3%
  48,0%
  In de structurele situatie verandert de druk voor de IB-ondernemer door de geleidelijke afbouw van de zelfstandigenaftrek naar € 3.240. In 2021 is deze € 6.670. Het verschil met de werknemer wordt hierdoor kleiner. Vooral bij brutoinkomens van werknemers tussen de € 30.000 en € 75.000 neemt het verschil met een kwart tot een derde af.
  Gemiddelde druk uitgedrukt als percentage van de werkgeverslasten of winst
  Brutoinkomen werknemer
  Werkgeverslasten of winst
  Werknemer
  IB-ondernemer
  Dga
  € 0
  € 0
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  € 5.000
  € 6.127
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  € 10.000
  € 12.255
  12,7%
  4,9%
  8,6%
  € 15.000
  € 18.503
  18,6%
  9,5%
  13,5%
  € 20.000
  € 25.188
  22,5%
  13,2%
  20,8%
  € 25.000
  € 30.845
  26,3%
  17,1%
  30,0%
  € 30.000
  € 38.483
  35,4%
  25,1%
  37,8%
  € 35.000
  € 45.122
  39,5%
  31,7%
  42,2%
  € 40.000
  € 51.760
  42,4%
  36,0%
  44,8%
  € 45.000
  € 58.399
  44,9%
  38,9%
  46,5%
  € 50.000
  € 65.037
  46,9%
  41,1%
  47,8%
  € 55.000
  € 71.676
  48,5%
  43,2%
  48,8%
  € 60.000
  € 78.314
  49,9%
  45,3%
  49,6%
  € 65.000
  € 84.389
  50,7%
  46,6%
  50,1%
  € 70.000
  € 90.110
  51,2%
  47,4%
  50,4%
  € 75.000
  € 95.831
  51,8%
  47,8%
  50,7%
  € 80.000
  € 101.552
  52,5%
  48,2%
  50,9%
  € 85.000
  € 107.273
  53,1%
  48,6%
  51,0%
  € 90.000
  € 112.994
  53,6%
  48,8%
  51,2%
  € 95.000
  € 118.715
  54,1%
  49,0%
  51,3%
  € 100.000
  € 124.436
  54,6%
  49,2%
  51,3%
  € 105.000
  € 130.157
  55,0%
  49,4%
  51,4%
  € 110.000
  € 135.878
  55,4%
  49,5%
  51,4%
  € 115.000
  € 141.285
  55,5%
  49,5%
  51,2%
  € 120.000
  € 146.448
  55,3%
  49,4%
  50,9%
  € 125.000
  € 151.611
  55,2%
  49,2%
  50,7%
  € 130.000
  € 156.774
  55,1%
  49,1%
  50,4%
  € 135.000
  € 161.937
  54,9%
  49,0%
  50,1%
  € 140.000
  € 167.100
  54,8%
  48,8%
  49,9%
  € 145.000
  € 172.263
  54,7%
  48,7%
  49,7%
  € 150.000
  € 177.426
  54,6%
  48,6%
  49,5%
  € 155.000
  € 182.589
  54,5%
  48,5%
  49,3%
  € 160.000
  € 187.752
  54,4%
  48,4%
  49,2%
  € 165.000
  € 192.915
  54,3%
  48,3%
  49,0%
  € 170.000
  € 198.078
  54,2%
  48,2%
  48,9%
  € 175.000
  € 203.241
  54,2%
  48,2%
  48,7%
  € 180.000
  € 208.404
  54,1%
  48,1%
  48,6%
  € 185.000
  € 213.567
  54,0%
  48,0%
  48,4%
  € 190.000
  € 218.730
  53,9%
  48,0%
  48,3%
  € 195.000
  € 223.893
  53,9%
  47,9%
  48,1%
  € 200.000
  € 229.056
  53,8%
  47,8%
  48,0%
  Tabellen 3 en 4 geven de marginale wig voor werknemers, IB-ondernemers en dga’s met hun bv onder dezelfde aannames als in tabellen 1 en 2. In de marginale wig is het gehele verschil tussen werkgeverslasten of winst en netto-inkomen na toeslagen en reserveringen meegenomen. Hiermee wijkt deze berekening van de marginale druk af van de berekening zoals in figuur 6 en tabel 9 in de nota naar aanleiding van het verslag bij Belastingplan 2021. In die figuren is namelijk alleen het stelsel van belastingen en toeslagen en het werknemersdeel van de pensioenpremie meegenomen bij de berekening van de marginale druk. Dat is vanuit het oogpunt van werknemers een logische keuze, maar voor de vergelijkbaarheid van werknemers, IB-ondernemers en dga’s ligt een berekening van de marginale wig meer voor de hand.
  Brutoinkomen werknemer
  Werkgeverslasten of winst
  Werknemer
  IB-ondernemer
  Dga
  € 0
  € 0
  € 5.000
  € 6.127
  20,7%
  12,4%
  17,6%
  € 10.000
  € 12.255
  26,0%
  15,8%
  20,7%
  € 15.000
  € 18.503
  30,2%
  18,4%
  23,3%
  € 20.000
  € 25.188
  33,3%
  23,6%
  41,1%
  € 25.000
  € 30.845
  43,2%
  29,2%
  71,2%
  € 30.000
  € 38.483
  72,1%
  39,7%
  69,2%
  € 35.000
  € 45.122
  63,7%
  69,5%
  67,8%
  € 40.000
  € 51.760
  61,6%
  69,9%
  62,8%
  € 45.000
  € 58.399
  64,5%
  62,9%
  59,6%
  € 50.000
  € 65.037
  64,5%
  61,0%
  59,2%
  € 55.000
  € 71.676
  64,5%
  64,1%
  58,8%
  € 60.000
  € 78.314
  64,5%
  67,5%
  58,5%
  € 65.000
  € 84.389
  61,2%
  65,6%
  56,3%
  € 70.000
  € 90.110
  58,8%
  60,6%
  54,7%
  € 75.000
  € 95.831
  61,0%
  57,2%
  54,4%
  € 80.000
  € 101.552
  64,0%
  54,7%
  54,2%
  € 85.000
  € 107.273
  64,0%
  53,1%
  53,9%
  € 90.000
  € 112.994
  64,0%
  52,3%
  53,7%
  € 95.000
  € 118.715
  64,0%
  53,1%
  53,5%
  € 100.000
  € 124.436
  64,0%
  53,1%
  53,0%
  € 105.000
  € 130.157
  64,0%
  53,1%
  52,2%
  € 110.000
  € 135.878
  64,0%
  53,1%
  52,0%
  € 115.000
  € 141.285
  58,1%
  48,8%
  47,0%
  € 120.000
  € 146.448
  51,1%
  45,1%
  42,7%
  € 125.000
  € 151.611
  51,1%
  45,1%
  42,6%
  € 130.000
  € 156.774
  51,1%
  45,1%
  42,5%
  € 135.000
  € 161.937
  51,1%
  45,1%
  42,4%
  € 140.000
  € 167.100
  51,1%
  45,1%
  42,3%
  € 145.000
  € 172.263
  51,1%
  45,1%
  43,3%
  € 150.000
  € 177.426
  51,1%
  45,1%
  43,6%
  € 155.000
  € 182.589
  51,1%
  45,1%
  43,4%
  € 160.000
  € 187.752
  51,1%
  45,1%
  43,3%
  € 165.000
  € 192.915
  51,1%
  45,1%
  43,2%
  € 170.000
  € 198.078
  51,1%
  45,1%
  43,0%
  € 175.000
  € 203.241
  51,1%
  45,1%
  42,9%
  € 180.000
  € 208.404
  51,1%
  45,1%
  42,8%
  € 185.000
  € 213.567
  51,1%
  45,1%
  42,7%
  € 190.000
  € 218.730
  51,1%
  45,1%
  42,6%
  € 195.000
  € 223.893
  51,1%
  45,1%
  42,5%
  € 200.000
  € 229.056
  51,1%
  45,1%
  42,4%
  Omdat de zelfstandigenaftrek niet afhangt van het inkomen, wijzigt de marginale druk in de structurele situatie bij de meeste inkomens niet. Wel verschuift het verloop van de marginale druk door de afbouw van de zelfstandigenaftrek (de denkbeeldige figuur verschuift naar links), waardoor de voorbeelden net in een ander traject kunnen vallen. Dat effect is in de tabel met name te zien bij een winst van € 38.483.
  Brutoinkomen werknemer
  Werkgeverslasten of winst
  Werknemer
  IB-ondernemer
  Dga
  € 0
  € 0
  € 5.000
  € 6.127
  20,7%
  14,1%
  17,6%
  € 10.000
  € 12.255
  25,9%
  16,8%
  20,6%
  € 15.000
  € 18.503
  30,1%
  18,4%
  23,2%
  € 20.000
  € 25.188
  33,3%
  23,6%
  41,1%
  € 25.000
  € 30.845
  43,1%
  34,1%
  71,1%
  € 30.000
  € 38.483
  72,1%
  57,5%
  69,1%
  € 35.000
  € 45.122
  63,6%
  69,8%
  67,7%
  € 40.000
  € 51.760
  61,5%
  65,7%
  62,8%
  € 45.000
  € 58.399
  64,5%
  60,9%
  59,6%
  € 50.000
  € 65.037
  64,5%
  60,9%
  59,2%
  € 55.000
  € 71.676
  64,5%
  64,0%
  58,8%
  € 60.000
  € 78.314
  64,5%
  67,4%
  58,5%
  € 65.000
  € 84.389
  61,2%
  64,2%
  56,3%
  € 70.000
  € 90.110
  58,8%
  58,1%
  54,7%
  € 75.000
  € 95.831
  60,9%
  54,6%
  54,4%
  € 80.000
  € 101.552
  64,0%
  54,6%
  54,2%
  € 85.000
  € 107.273
  64,0%
  55,5%
  53,9%
  € 90.000
  € 112.994
  64,0%
  53,1%
  53,7%
  € 95.000
  € 118.715
  64,0%
  53,1%
  53,5%
  € 100.000
  € 124.436
  64,0%
  53,1%
  53,0%
  € 105.000
  € 130.157
  64,0%
  53,1%
  52,2%
  € 110.000
  € 135.878
  64,0%
  53,1%
  52,0%
  € 115.000
  € 141.285
  58,1%
  48,8%
  47,0%
  € 120.000
  € 146.448
  51,1%
  45,1%
  42,7%
  € 125.000
  € 151.611
  51,1%
  45,1%
  42,6%
  € 130.000
  € 156.774
  51,1%
  45,1%
  42,5%
  € 135.000
  € 161.937
  51,1%
  45,1%
  42,4%
  € 140.000
  € 167.100
  51,1%
  45,1%
  42,3%
  € 145.000
  € 172.263
  51,1%
  45,1%
  43,3%
  € 150.000
  € 177.426
  51,1%
  45,1%
  43,6%
  € 155.000
  € 182.589
  51,1%
  45,1%
  43,4%
  € 160.000
  € 187.752
  51,1%
  45,1%
  43,3%
  € 165.000
  € 192.915
  51,1%
  45,1%
  43,2%
  € 170.000
  € 198.078
  51,1%
  45,1%
  43,0%
  € 175.000
  € 203.241
  51,1%
  45,1%
  42,9%
  € 180.000
  € 208.404
  51,1%
  45,1%
  42,8%
  € 185.000
  € 213.567
  51,1%
  45,1%
  42,7%
  € 190.000
  € 218.730
  51,1%
  45,1%
  42,6%
  € 195.000
  € 223.893
  51,1%
  45,1%
  42,5%
  € 200.000
  € 229.056
  51,1%
  45,1%
  42,4%

 • Vraag 5
  Kunt u daarbij in ieder geval rekening houden met het maximale bedrag dat een IB-ondernemer voor zijn oudedagreserve mag aftrekken?

  In de praktijk mag de IB-ondernemer maximaal 9,44% van de winst toevoegen aan de fiscale oudedagreserve (FOR). Hierbij geldt een maximaal bedrag van € 9.395 in 2021.
  Tabel 5 geeft de gemiddelde druk voor een IB-ondernemer wanneer rekening wordt gehouden met de maximale toevoeging aan de FOR. Bij relatief lage inkomens is de pensioenpremie van een werknemer lager dan 9,44% van de winst van een ondernemer. In dat geval is voor de vergelijkbaarheid uitgegaan van een opbouw van een oudedagsvoorziening die gelijk is aan die van de werknemer. Anders gezegd, de IB-ondernemer zet geen groter bedrag opzij voor zijn oudedagsvoorziening dan de werknemer (ook al kan formeel gesproken niet worden gekozen voor een gedeeltelijke FOR-opbouw). Ook is in deze tabel aangenomen dat IB-ondernemers met een relatief hoge winst evenveel sparen voor hun oudedagsvoorziening als de werknemer. Deze IB-ondernemers worden beperkt door het maximum van de FOR. Daarom is aangenomen dat zij het verschil met de pensioenpremie van de werknemer aanvullen uit hun netto inkomen. Hiervoor is – net als bij de reservering voor werkloosheid en ziekte – een factor van 50% aangenomen. Hierdoor zijn vanaf een winst van € 40.000 kleine verschillen in de gemiddelde druk zichtbaar in vergelijking met de uitkomsten in tabel 1.
  Brutoinkomen werknemer
  Werkgeverslasten of winst
  Gemiddelde druk IB-ondernemer als percentage van de winst
  € 0
  € 0
  0,0%
  € 5.000
  € 6.127
  0,0%
  € 10.000
  € 12.255
  3,6%
  € 15.000
  € 18.503
  8,6%
  € 20.000
  € 25.188
  12,6%
  € 25.000
  € 30.845
  15,6%
  € 30.000
  € 38.483
  20,4%
  € 35.000
  € 45.122
  27,6%
  € 40.000
  € 51.760
  33,1%
  € 45.000
  € 58.399
  36,4%
  € 50.000
  € 65.037
  38,9%
  € 55.000
  € 71.676
  41,3%
  € 60.000
  € 78.314
  43,5%
  € 65.000
  € 84.389
  45,1%
  € 70.000
  € 90.110
  46,0%
  € 75.000
  € 95.831
  46,5%
  € 80.000
  € 101.552
  47,0%
  € 85.000
  € 107.273
  47,4%
  € 90.000
  € 112.994
  47,7%
  € 95.000
  € 118.715
  48,0%
  € 100.000
  € 124.436
  48,2%
  € 105.000
  € 130.157
  48,4%
  € 110.000
  € 135.878
  48,6%
  € 115.000
  € 141.285
  48,6%
  € 120.000
  € 146.448
  48,5%
  € 125.000
  € 151.611
  48,4%
  € 130.000
  € 156.774
  48,3%
  € 135.000
  € 161.937
  48,2%
  € 140.000
  € 167.100
  48,1%
  € 145.000
  € 172.263
  48,0%
  € 150.000
  € 177.426
  47,9%
  € 155.000
  € 182.589
  47,8%
  € 160.000
  € 187.752
  47,7%
  € 165.000
  € 192.915
  47,7%
  € 170.000
  € 198.078
  47,6%
  € 175.000
  € 203.241
  47,5%
  € 180.000
  € 208.404
  47,5%
  € 185.000
  € 213.567
  47,4%
  € 190.000
  € 218.730
  47,4%
  € 195.000
  € 223.893
  47,3%
  € 200.000
  € 229.056
  47,3%
  Brutoinkomen werknemer
  Werkgeverslasten of winst
  Marginale wig IB-ondernemer
  € 0
  € 0
  € 5.000
  € 6.127
  12,4%
  € 10.000
  € 12.255
  15,8%
  € 15.000
  € 18.503
  18,4%
  € 20.000
  € 25.188
  23,6%
  € 25.000
  € 30.845
  29,2%
  € 30.000
  € 38.483
  39,7%
  € 35.000
  € 45.122
  69,5%
  € 40.000
  € 51.760
  70,1%
  € 45.000
  € 58.399
  62,6%
  € 50.000
  € 65.037
  60,9%
  € 55.000
  € 71.676
  64,0%
  € 60.000
  € 78.314
  67,4%
  € 65.000
  € 84.389
  65,5%
  € 70.000
  € 90.110
  60,5%
  € 75.000
  € 95.831
  54,4%
  € 80.000
  € 101.552
  54,0%
  € 85.000
  € 107.273
  55,8%
  € 90.000
  € 112.994
  53,1%
  € 95.000
  € 118.715
  53,1%
  € 100.000
  € 124.436
  53,1%
  € 105.000
  € 130.157
  53,1%
  € 110.000
  € 135.878
  53,1%
  € 115.000
  € 141.285
  48,8%
  € 120.000
  € 146.448
  45,1%
  € 125.000
  € 151.611
  45,1%
  € 130.000
  € 156.774
  45,1%
  € 135.000
  € 161.937
  45,1%
  € 140.000
  € 167.100
  45,1%
  € 145.000
  € 172.263
  45,1%
  € 150.000
  € 177.426
  45,1%
  € 155.000
  € 182.589
  45,1%
  € 160.000
  € 187.752
  45,1%
  € 165.000
  € 192.915
  45,1%
  € 170.000
  € 198.078
  45,1%
  € 175.000
  € 203.241
  45,1%
  € 180.000
  € 208.404
  45,1%
  € 185.000
  € 213.567
  45,1%
  € 190.000
  € 218.730
  45,1%
  € 195.000
  € 223.893
  45,1%
  € 200.000
  € 229.056
  45,1%

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wat de fiscale verschillen worden als rekening gehouden wordt met wat er daadwerkelijk wordt afgetrokken voor pensioensparen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Hoeveel IB-ondernemers maken bijvoorbeeld maximaal gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR)?

  Het doel van de modelmatige vergelijking zoals eerder gepubliceerd is om de gevolgen te laten zien van verschillen in de fiscale behandeling van verschillende contractvormen. Om alleen dit effect te laten zien, zijn alle andere kenmerken zoveel mogelijk gelijk gehouden (ceteris paribus). Er is uitgegaan van gelijke kosten voor de opdrachtgever/werkgever, van gelijke huishoudsituaties, en van zoveel mogelijk vergelijkbare bescherming/reserveringen.
  In de praktijk zijn de kenmerken en omstandigheden bij bijna elke werkende anders. Ook op groepsniveau naar contractvorm zijn er verschillen. IB-ondernemers en dga’s zijn in de praktijk bijvoorbeeld vaak minder verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen minder aan oudedagsvoorziening op. Ook deze verschillen leiden tot verschillen in de uitkomsten. Wie minder premie betaalt, houdt netto meer over. Het verschil in netto inkomen is kleiner dan het verschil in premies. Dit komt door de fiscale omkeerregel, die zegt dat premies aftrekbaar zijn en uitkeringen belast. Minder premies betalen betekent dus ook minder premies aftrekken en meer belasting betalen. En tegenover de lagere premiebetalingen staan lagere uitkeringen (en lagere belastingen) bij eventuele arbeidsongeschiktheid en/of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Anderzijds bouwen IB-ondernemers en dga’s vaak vermogen binnen hun onderneming op dat zij bij hun pensionering te gelde kunnen maken.
  Een indruk van verschillen in de praktijk:
  Hoewel het in beginsel mogelijk is allerlei casussen door te rekenen, acht ik het methodologisch niet correct om in de vergelijking van de fiscale behandeling naar contractvorm rekening te houden met andere verschillen. Dan zouden de verschillen in de uitkomsten immers ook (deels) veroorzaakt worden door die andere verschillen en dus niet uitsluitend het gevolg zijn van verschillen in fiscale behandeling naar contractvorm.

 • Vraag 7
  Kunt u aangeven wat de fiscale verschillen worden als ook rekening gehouden wordt met het daadwerkelijke gebruik van ondernemersregelingen?

  In de vergelijking is uitgegaan van een werkende die een voltijds jaarinkomen verdient door als werknemer, als IB-ondernemer of als dga arbeid te verrichten voor een werkgever/opdrachtgever. Om de verschillen als gevolg van het verschil in contractvorm te kunnen laten zien, zijn de overige omstandigheden zoveel mogelijk gelijk gehouden.
  Bij elke contractvorm is rekening gehouden met de regelingen waarop min of meer per definitie recht bestaat. Er is dus bijvoorbeeld wel rekening gehouden met de arbeidskorting, omdat die geldt voor alle werkenden, maar niet met de inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack), omdat die alleen geldt voor een deel van de werkenden. Bij de IB-ondernemer is rekening gehouden met de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek omdat alle voltijds als zelfstandige/ondernemer werkende IB-ondernemers daar recht op hebben. Er is geen rekening gehouden met eventuele andere ondernemers- of ondernemingsregelingen, omdat die slechts voor een deel van de IB-ondernemers van toepassing zijn.

 • Vraag 8
  Is het mogelijk om een vergelijking te maken van de fiscale behandeling voor een aantal beroepen en sectoren waar zowel werknemers als zelfstandigen werken, waarbij rekening wordt gehouden met beloningsverschillen?

  Hoewel het in beginsel mogelijk is allerlei casussen door te rekenen, acht ik het methodologisch niet correct om in de vergelijking van de fiscale behandeling naar contractvorm rekening te houden met andere verschillen. Dan zouden de verschillen in de uitkomsten immers ook (deels) veroorzaakt worden door die andere verschillen, in dit geval verschillen in de hoogte van de beloning, en dus niet uitsluitend het gevolg zijn van verschillen in fiscale behandeling naar contractvorm.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07752
Volledige titel: De fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3098
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen