Kamervraag 2021Z06492

Etikettering van producten uit illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

Ingediend 20 april 2021
Indiener Jasper van Dijk
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking voeding zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z06492.html
1. Nederlands Dagblad, 14 april 2021 «Boete voor onjuist etiket Israëlische wijnen».
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Boete voor onjuist etiket Israëlische wijnen»?1 Klopt het dat het Israël Producten Centrum te Nijkerk een boete heeft gekregen van 2.100 euro omdat etiketten op wijnflessen uit bezet Palestijns gebied niet kloppen?
 • Vraag 2
  Wat vindt u van de hoogte van de boete? Is die voldoende om herhaling te voorkomen?
 • Vraag 3
  Hoe gaat erop toegezien worden dat etiketten daadwerkelijk aangepast worden zodat duidelijk wordt dat de producten uit bezet Palestijns gebied komen?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of importheffing over deze producten is betaald aangezien ze niet uit Israël afkomstig zijn en daarom in het associatieakkoord vastgestelde handelsvoordelen niet van toepassing zijn?
 • Vraag 5
  Hoe wordt er vanuit Nederland en de EU op toegezien dat importheffing plaatsvindt voor producten uit illegale nederzettingen?
 • Vraag 6
  Ligt het niet voor de hand, aangezien het maken van onderscheid in de praktijk moeilijk is, dat handel uit illegale nederzettingen aan banden wordt gelegd?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven hoeveel Nederland en hoeveel de EU jaarlijks (ongeveer) importeren uit illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z06492
Volledige titel: Etikettering van producten uit illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied