Kamervraag 2021Z06101

De oproep van agenten om het dreigend vragen naar privégegevens strafbaar te stellen.

Ingediend 15 april 2021
Indiener Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z06101.html
1. NOS, 9 april 2021 «Politie: maak dreigend vragen naar privégegevens op internet strafbaar» (Politie: maak dreigend vragen naar privégegevens op internet strafbaar | NOS)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Politie: maak dreigend vragen naar privégegevens op internet strafbaar»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het delen van privégegevens van politieagenten ervoor kan zorgen dat politieagenten hun werk minder goed kunnen uitoefenen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Denkt u dat er een effect is van de toename van doxing en intimidatie op het werven van nieuwe politieagenten? Zo ja, hoe groot denkt u dat dat effect is?
 • Vraag 4
  Hebben de agenten die te maken hebben gehad met intimidatie aan de voordeur aangifte gedaan? Zo ja, hoeveel aangiftes zijn er gedaan en in welk stadium bevinden die aangiftes zich?
 • Vraag 5
  Wat doet u om doxing van politieagenten tegen te gaan?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening van het politiecorps om «het dreigend vragen naar privégegevens» strafbaar te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe geeft u invulling aan deze oproep?
 • Vraag 7
  Bent u bereid om extra aandacht te schenken aan het doxen van politieagenten in het beleidskader internetpesten? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 6 mei 2021

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Kathmann (PvdA), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de oproep van agenten om het dreigend vragen naar privégegevens strafbaar te stellen. (ingezonden 15 april 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z06101
Volledige titel: De oproep van agenten om het dreigend vragen naar privégegevens strafbaar te stellen.