Kamervraag 2021Z04977

Het bericht 'Ook het KDW-model rammelt'

Ingediend 25 maart 2021
Beantwoord 13 april 2021 (na 19 dagen)
Indiener Barry Madlener (PVV)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen dieren landbouw lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04977.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2316.html
1. Stichting Agri Facts, 24 maart 2021, «Ook het KDW-model rammelt» (Ook het KDW-model rammelt – Stichting Agrifacts Ook het KDW-model rammelt – Stichting Agrifacts)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Ook het KDW-model rammelt»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het model voor de berekening van de Kritische Depositiewaarden berust op 19 metingen en 90 fictieve metingen?

  Nee. Het bedoelde bericht is gebaseerd op een recent artikel van Matt Briggs en Jaap Hanekamp2. In dat artikel wordt kritiek geuit op een in 2014 verschenen artikel van Banin e.a. over het kwantificeren van onzekerheden bij kritische depositiewaarden3. Het artikel van Banin e.a. ligt echter niet ten grondslag aan de in Europa en in Nederland gebruikte kritische depositiewaarden (en evenmin aan de daarbij gebruikte methoden om onzekerheden mee te bepalen). Dat blijkt uit het feit dat de Europese resultaten in 2011 zijn gepubliceerd en de Nederlandse in 2012, dus ruim voor de analyse van Banin e.a.

 • Vraag 3
  Klopt het dat het model zelfs een schadelijk stikstofeffect als uitkomst geeft bij geen enkele stikstofdepositie?

  Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat het voor het artikel van Banin e.a. gebruikte model niet relevant is voor de in Nederland gebruikte KDW's. De wetenschappelijke bronnen die voor de in Nederland gebruikte KDW's zijn gebruikt, laten zo'n uitkomt in ieder geval niet zien.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de boeren groot onrecht wordt aangedaan indien vraag 2 of vraag 3 bevestigend kan worden beantwoord?

  De vragen 2 en 3 zijn niet bevestigend beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04977
Volledige titel: Het bericht 'Ook het KDW-model rammelt'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2316
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht 'Ook het KDW-model rammelt'