Kamervraag 2021Z04884

Het bericht 'Rijksoverheid komt met stikstofvisie mede op basis niet beschikbare ecologische studies'

Ingediend 24 maart 2021
Beantwoord 20 april 2021 (na 27 dagen)
Indiener Barry Madlener (PVV)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen dieren landbouw lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04884.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2605.html
1. Stichting Agri Facts, 23 maart 2021, «rijksoverheid komt met stikstofvisie mede op basis niet beschikbare ecologische studies» (rijksoverheid komt met stikstofvisie mede op basis niet beschikbare ecologische studies – Stichting Agrifacts)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht 'rijksoverheid komt met stikstofvisie mede op basis niet beschikbare ecologische studies»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de onderbouwing van de genoemde stikstofvisie niet publiekelijk beschikbaar is?

  ABDTOPConsult heeft voor de Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek gebruik gemaakt van de meest actuele informatie en onderzoeken. In de verkenning wordt onder andere verwezen naar twee studies waarvan de uitgave in voorbereiding is.
  Het onderzoek van Van der Burg et al. Is 9 april jl. gepubliceerd. De studie van Wamelink et al. is al eerder in overleg met de Eerste Kamer aan de orde geweest, waarbij toegezegd is deze na afronding dit voorjaar toe te zenden aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Dit staat vermeld in de verkenning. Publicatie van deze studie is voorzien in mei 2021.

 • Vraag 3
  Vindt u het juist dat er verstrekkende conclusies getrokken en gepubliceerd worden op basis van een onderbouwing die niet publiek beschikbaar is?

  In de verkenning zijn verwijzingen naar beide studies opgenomen en is aangegeven dat de publicatie in voorbereiding is. Verder geldt dat de verkenning onafhankelijk is uitgevoerd en ABDTOPConsult verantwoordelijk is voor de inhoud en teksten van de verkenning.

 • Vraag 4
  Vindt u het vreemd dat er gedacht wordt dat boeren van hun grond getreiterd worden om plaats te maken voor massa-immigratie, de energietransitie en hobbyruimte voor terreinbeherende organisaties, als deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid niet beschikbaar is?

  De verkenning schetst op onderbouwde wijze belangrijke aandachtspunten, perspectieven en opties, waarbij de voor- en nadelen in kaart zijn gebracht. Ten aanzien van beleidsopties worden in het rapport geen keuzes voorgeschreven.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04884
Volledige titel: Het bericht 'Rijksoverheid komt met stikstofvisie mede op basis niet beschikbare ecologische studies'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2605
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht 'Rijksoverheid komt met stikstofvisie mede op basis niet beschikbare ecologische studies'