Kamervraag 2021Z03170

De onderhandelingen over de politie-cao

Ingediend 15 februari 2021
Indiener Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03170.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Bom onder cao-overleg politie: agenten in actie voor meer loon»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat, als politiemensen die gewoon zijn zich met onvoorwaardelijke toewijding in te zetten in coronatijd toch acties overwegen, dit een signaal is waaruit blijkt dat hun inzet bij de cao-onderhandelingen meer dan serieus te nemen is? Zo ja, hoe gaat u dit in uw positie tijdens die onderhandelingen meenemen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de werkdruk bij de politie structureel hoog is en dat dit gewaardeerd moet worden met een daarbij passend loon? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat, gezien de moeite die het de politie kost de politiesterkte op orde te houden, nieuwe leerlingen op de politieacademie te krijgen en de noodzaak om meer hooggeschoolde gespecialiseerde krachten in dienst te krijgen, dat alleen lukt als de arbeidsvoorwaarden naar een hoger niveau getild worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03170
Volledige titel: De onderhandelingen over de politie-cao