Kamervraag 2021Z03161

De versoepeling van het urencriterium in 2020 als fiscale coronasteunmaatregel

Ingediend 15 februari 2021
Indiener Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen belasting economie financiƫn ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03161.html
 • Vraag 1
  Kunt u toelichten wat de versoepeling van het urencriterium in 2020 als fiscale coronasteunmaatregel inhoudt?
 • Vraag 2
  Kunt u toelichten wat de achtergrond is geweest van deze versoepeling?
 • Vraag 3
  Kunt u toelichten waarom deze versoepeling niet meer van toepassing is in het laatste kwartaal van 2020?
 • Vraag 4
  Kunt u toelichten waarom in de zomer de versoepeling wel gold en waarom u ervoor heeft gekozen dit niet meer te continueren in het laatste kwartaal van 2020? Kunt u toelichten waarom u het gepast vindt de versoepeling toe te passen in het eerste half jaar van 2021? Deelt u de mening dat het zeer terecht is de versoepeling toe te passen in het eerste half jaar van 2021? Waarom is dat laatste kwartaal van 2020 zo afwijkend?
 • Vraag 5
  Erkent u dat er nog steeds ondernemers in bepaalde sectoren zijn die niet of nauwelijks kunnen werken? En dat dit ook het geval is geweest in het laatste kwartaal van 2020?
 • Vraag 6
  Erkent u dat deze ondernemers vanwege de lockdownmaatregelen niet in aanmerking komen voor de fiscale faciliteiten die zij wel hadden kunnen gebruiken wanneer er geen sprake zou zijn van een lockdown? Erkent u dat er ook lockdownmaatregelen van kracht zijn geweest in het laatste kwartaal van 2020?
 • Vraag 7
  Weet u hoeveel ondernemers getroffen zijn door het terugdraaien van de versoepeling per oktober 2020?
 • Vraag 8
  Bent u bereid te overwegen de versoepeling met terugwerkende kracht ook van toepassing te laten zijn op het laatste kwartaal van 2020?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03161
Volledige titel: De versoepeling van het urencriterium in 2020 als fiscale coronasteunmaatregel