Kamervraag 2021Z03047

Het bericht 'De tentamenzaal in ná de sneltest'

Ingediend 12 februari 2021
Indieners Jan Paternotte (D66), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen gezondheidsrisico's onderwijs en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03047.html
 • Vraag 1
  Hoeveel mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten hebben interesse getoond om mee te werken aan een pilot met sneltesten om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken?1
 • Vraag 2
  Met welke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zijn er reeds concrete afspraken voor een pilot met sneltesten?
 • Vraag 3
  Hoeveel pilots op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zijn reeds van start gegaan?
 • Vraag 4
  Hoeveel studenten hebben tot nu toe een sneltest ondergaan om een tentamen of practicum fysiek bij te kunnen wonen? Hoeveel studenten konden vanwege de testuitslag niet het tentamen of practicum doen?
 • Vraag 5
  Worden in de pilot ook andere instrumenten om op een veilige manier meer fysiek onderwijs mogelijk te maken in een gecontroleerde proefomgeving onderzocht, zoals het gebruik van spatschermen of het aanpassen van looproutes?
 • Vraag 6
  Is er een directe aansluiting van de ICT-systemen van de sneltestlocatie met die van de GGD, en zo niet, op welke wijze worden er dan gegevens uitgewisseld?
 • Vraag 7
  Wanneer verwacht u alle pilots met sneltesten op onderwijsinstellingen afgerond te hebben?
 • Vraag 8
  Deelt u de stelling van de vragenstellers dat meer mogelijkheden voor fysiek onderwijs een enorm verschil kunnen maken in de levens van ruim een miljoen studenten in Nederland?
 • Vraag 9
  Wanneer en op welke wijze wordt besloten hoe de inzichten uit de pilots gebruikt kunnen worden om veilig meer fysiek onderwijs mogelijk te maken?
 • Vraag 10
  Wanneer kan elke mbo-instelling, hogeschool en universiteit die dat wil met sneltesten werken om veilig meer fysiek onderwijs mogelijk maken? Worden de voorbereidingen daartoe reeds getroffen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03047
Volledige titel: Het bericht 'De tentamenzaal in ná de sneltest'