Kamervraag 2021Z02808

Puppy’s die als ‘click and collect’-handelswaar kunnen worden afgehaald bij een omstreden puppyhandelaar

Ingediend 10 februari 2021
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen criminaliteit natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02808.html
1. Algemeen Dagblad, 8 februari 2021, «Puppyhandelaar mag woensdag weer open na gedwongen sluiting», Puppyhandelaar mag woensdag weer open na gedwongen sluiting | Tilburg | AD.nl
2. Website Omroep Brabant, 6 maart 2015, «Zieke puppy's in beslag genomen na controle bij hondenhandelaar in Diessen», Zieke puppy's in beslag genomen na controle bij hondenhandelaar in Diessen – Omroep Brabant
3. Website Omroep Brabant, 26 juni 2020, «Wie een hond koopt moet checken of de verkoper wel te vertrouwen is, zegt Minister», Wie een hond koopt moet checken of de verkoper wel te vertrouwen is, zegt Minister – Omroep Brabant
4. Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1512
5. Brabants Dagblad, 30 juni 2020, «Aangifte tegen hondenhandelaar uit Diessen wegens import Oost-Europese puppy's», Aangifte tegen hondenhandelaar uit Diessen wegens import Oost-Europese puppy's | Hilvarenbeek | bd.nl
6. Website RTL nieuws, 15 januari 2021, «Steeds meer hondjes blijken doodziek door toename illegale puppyhandel», Steeds meer hondjes blijken doodziek door toename illegale puppyhandel | RTL Nieuws
 • Vraag 1
  Heeft u gezien dat de omstreden puppyhandelaar De Meiboom in Diessen woensdag weer mag opstarten, nadat het bedrijf enkele weken geleden gedwongen moest sluiten na een handhavingsverzoek van de Stichting House of Animals?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat deze puppyhandelaar weer mag opstarten op basis van het kabinetsbesluit om «click and collect», ofwel bestellen en afhalen, weer mogelijk te maken vanaf 10 februari 2021?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is als dieren op basis van een foto kunnen worden besteld en afgehaald, alsof het gaat om een nieuwe jas? Zo ja, wat gaat u doen om deze onwenselijke situatie te beëindigen?
 • Vraag 4
  Bent u op de hoogte van het feit dat er al sinds 2015, toen er zestig, deels zieke pups in beslag zijn genomen bij deze fokker, signalen zijn dat deze zich schuldig maakt aan fraude met hondenpaspoorten, het importeren van veel te jonge pups uit Oost-Europa en verwaarlozing?2
 • Vraag 5
  Hoe vaak heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sinds 2015 onaangekondigde inspecties uitgevoerd bij deze puppyhandelaar en wat waren hierbij de bevindingen?
 • Vraag 6
  Herinnert u zich dat u, naar aanleiding van eerdere signalen van overtredingen bij deze fokker, stelde dat mensen zélf goed moeten controleren of een fokker wel te vertrouwen is? Zo ja, staat u nog steeds achter deze uitspraak?3
 • Vraag 7
  Erkent u dat het controleren of een fokker te vertrouwen is, een stuk moeilijker wordt wanneer mensen een dier online bestellen en afhalen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 • Vraag 8
  Kunt u bevestigen dat de NVWA in maart 2020 vanwege het coronavirus is gestopt met het uitvoeren van controles bij fokkers van gezelschapsdieren en bovendien heeft aangekondigd dat alle beslissingen op handhavingsverzoeken tot medio 2021 worden uitgesteld?4
 • Vraag 9
  Erkent u dat, zonder NVWA-toezicht en zonder signalen van bezoekers die rond kunnen kijken bij puppyhandelaars, u op geen enkele wijze kunt voorkomen dat deze situatie leidt tot ernstig dierenleed?
 • Vraag 10
  Kunt u bevestigen dat er naar schatting 80.000 puppy’s per jaar uit Oost-Europa worden gehaald om hier te worden verhandeld? Zo nee, om hoeveel dieren gaat het dan?5
 • Vraag 11
  Kunt u bevestigen dat vanwege het coronavirus veel mensen op zoek zijn naar pups?6
 • Vraag 12
  Welke stappen heeft u ondernomen om impulsaankopen van dieren te voorkomen?
 • Vraag 13
  Bent u in overleg met dierenasiels om hen bij te staan in de opvang van dieren die nu in een impuls in huis worden gehaald en op een later moment worden afgestaan? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 14
  Gaat u een verbod instellen op de invoer van puppy’s uit fokschuren in Oost-Europa? Zo nee, erkent u dat u hiermee ernstig dierenleed faciliteert?
 • Vraag 15
  Kunt u deze vragen één voor één en voor het einde van deze week beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02808
Volledige titel: Puppy’s die als ‘click and collect’-handelswaar kunnen worden afgehaald bij een omstreden puppyhandelaar